Wróżymy tylko osobom pełnoletnim - REGULAMIN PRÓŚB O WRÓŻBĘ - Kliknij i przeczytaj koniecznie!

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Archanioł Gabriel
30-03-2010, 20:39:10
Post: #1
Archanioł Gabriel
ANIOŁ PRZEWODNIK

na drodze prawdy


   ANIOŁY PRZEWODNICY - na drodze prawdy
Archanioł GABRIEL - "Bóg moją siłą"
Kolor : biały
Anielski dyżur : poniedziałek
Rejon eterycznej siedziby : między Sacramento i górą Szasta

Prośby :

O duchowe dary: o kierowanie w życiu duchowym, o odkrycie naszego planu i celu życia, o uwolnienie od niezdecydowania i chwiejności, o radość, szczęście i spełnienie.
O praktyczną pomoc: o ustawienie dyscypliny i porządku w życiu, o realizację emocjonalnego, mentalnego i fizycznego środowiska, o włączenie takich rzeczy jak nowy zakup, nowe kierunki w naszej twórczości i karierze. O służbę dla pokoju, o pomoc w działaniu dla utrwalania pokoju, o okazywanie pomocy głodnym i chorym, o złagodzenie położenia ofiar katastrof. Archanioł Gabriel i Anioły Przewodnicy pomogą nam zrozumieć i wypełnić nasze przeznaczenie. Pomogą nam zrozumieć plan, który my - nasze wyższe Ja i Rada Duchowych Istot wypracowaliśmy dla naszego życia, zanim je zaczęliśmy . Te Anioły pomogą przypomnieć sobie co należy robić żeby zrealizować plan oraz spotkać się z ludźmi, którzy będą pomagać w jego przetworzeniu na życie. Anioły Przewodnicy pomogą obronić nasz życiowy plan przed wszystkim co przeszkadza w jego realizacji, np.: od przeciwdziałania ze strony innych ludzi, naśmiewania się, a także od niedostatku pieniędzy i środków. One mogą tak organizować nasze życie, żebyśmy mogli pracować nad swoimi strategicznymi zadaniami jednocześnie wypełniając codziennie obowiązki. Anioły Przewodnicy będą rozmawiały wtedy, kiedy nauczymy się Ich słuchać. Jednym z najlepszych sposobów w pracy z nimi - nasza prośba przekaże informacje naszemu umysłowi w czasie snu, jest także możliwe, że One już to wykonują.

Przykład :

Ja wzywam Anioły w imię mojego Rzeczywistego Ja, weźcie mnie w świadomości mojej duszy w eteryczną strefę - ustronie Archaniele Gabriela i Aniołów Przewodników położona pomiędzy Sacramento i górą Shasta, w stanie Kalifornia. Ja proszę o napełnienie i natchnienie mnie wolą Boga. Ja proszę Ciebie Archaniele Gabrielu i Aniołów Przewodników o ............. (prośby) ..................... Ja proszę, żeby wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia mojego Bożego Planu były przekazane mojej zewnętrznej czuwającej świadomości wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dziękuje Wam i przyjmuję to jako spełnione i dokonane teraz w pełni sił.

Wizualizacja :

Czytając dekrety wyobrażamy sobie jak Archanioł Gabriel i Anioły Przewodnicy wlewają w nasze ciało, umysł i duszę białe światło, które napełnia i rozpromienia nas pewnością, radością i zrozumieniem słusznego kierunku. Opanujemy plan Boga dla nas i będziemy w spokoju i znajomości tego, co będzie pokazane i jak zrealizować nasz plan Powtarzamy : 1,3 lub 9 razy

JAM JEST najczystszym świetlanym Zamysłem Boskiego Jestestwa
JAM JEST przynoszącym na świat misję do wypełnienia, która przejawia się moją własnością
JAM JEST Jednością w sercu Boga
JAM JEST Miłością Boga
JAM JEST Miłością Niebios
JAM JEST Miłością Archaniołów
JAM JEST Miłością Rzeczywistości
JAM JEST przynoszący owoce wielkiego celu, w imię którego po raz pierwszy zrobiłem oddech.

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi10-05-2010, 19:31:54
Post: #2
RE: Archanioł Gabriel
A ja zacytuję za "Słownikeim aniołów w tym aniołów upadlych" (autora niestety nie pamietam

Gabriel ("Bóg jest moją siłą") - w tradycji -udeochrześcijańskiej i mahometańskiej, jeden dwóch najwyższych rangą aniołów. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała (Rafaela), jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów Starego Testamentu lub dwóch, jeśli, jak to czynią protestanci, uznać księgę Tobiasza za księgę apokryficzną; por. Davidson, The Named Angels in Scripture, gdzie mowa o siedmiu znanych z imienia aniołach ~i:ma Świętego). Gabriel sprawuje władzę nad rafiem i chociaż, według legendy, jest księciem pierwszego nieba, równocześnie zasiada po le wicy Boga (którego siedzibą jest, jak się po wszechnie uważa, siódme lub dziesiąte niebo). Mahomet twierdził, że to właśnie Gabriel (Dżi bril), ańioł wyposażony w "140 par skrzydeł", podyktował mu, sura po surze, cały Koran. W tradycji islamu Gabriel jest duchem prawdy. Według legendy żydowskiej Gabriel był anio łem, który z rozkazu Boga zniszczył grzeszne miasta (między innymi Sodomę i Gomorę). We dług Talmudu Sanhedryn 95b, to właśnie Gabri el rozgromił wojska Sennacheryba "za pomocą naostrzonej kosy, przygotowanej w dniu Stwo rzenia". [W Midraszu Exodus Raba wyczyn ten przypisuje się Michałowi; zob. Cohen, Talmud, s. 76 - przyp. tłum.) W Talmudzie także Ga briel jest aniołem, który powstrzymał Waszti przed zjawieniem się nago na uczcie wypra wionej przez króla Ahaszwerosza, dzięki czemu zamiast niej królową została Estera. W Księdze Daniela 8, Daniel pada na twarz przed Gabrie lem, który tłumaczy mu znaczenia wizji barana i kozła. Wydarzenie to zostało przedstawione na jednym z drzeworytów słynnej Biblii Koloń skiej. Kabaliści utożsamiają Gabriela z "mężem w białych szatach"; w Księdze Daniela 10, 13, pomocnikiem owego męża w białych szatach jest anioł Michał. W literaturze rabinackiej Ga briel jest księciem sprawiedliwości (zob. pisma Mojżesza Kordowero). Orygenes (O zasadach, s. 124) nazywa Gabriela aniołem wojny. Święty Hieronim utożsamiał Gabriela z --~ Hamonem. Według Miltona (Raj utracony IV, 703), Gabriel jest "wodzem straży anielsltiej" . Jak głosi ży dowska legenda, to właśnie Gabriel w cudowny sposób uratował z płomieni trzech świątobli wych mężów: Chananiasza, Miszaela i Azaria sza (inne źródła ów cud przypisują Michałowi). Gabriel bywa również identyfikowany jako anioł, który walczył z Jakubem w Penuel, cho ciaż inne źródła podają, że przeciwnikiem Ja kuba był Michał, Uriel, Metatron, Samael lub Chamuel. Rembrandt uwiecznił to wydarzenie na jednym ze swoich obrazów. Legenda arab ska, mająca swoje źródło w Koranie XX, 88, gło si, że kiedy do pyska złotego cielca włożono pył ze śladów kopyt konia Gabriela, cielec na tychmiast ożył. Według Encyclopaedia of Islam, t. 1, s. 502, Mahomet uważał Gabriela za Ducha Świętego; pomyłka to zrozumiała i wytłuma czalna w świetle sprzecznych relacji w Ewange lii według św. Mateusza (1,18-20) i w Ewangelii według św. Łukasza (1, 26-30). W pierwszym przypadku, Maryja "znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego"; w drugim, to Gabriel "wszedł do Niej" i oznajmił, że Maryja "zna lazła łaskę u Boga" oraz że "pocznie i porodzi Syna". [W Ewangelii według św. Łukasza 1, 11-20, Gabriel jest także aniołem, który zwia stował Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzci ciela - przyp. tłum.] Bamberger w Fallen Angels (s. 109) przytacza babilońską legen dę, głoszącą, że pewnego razu Gabriel popadł w niełaskę, "nie wypełniając starannie Bożego rozkazu, za co został skazany na czasowe opu szczenie Niebiańskiego Dworu". W tym czasie Gabriela zastępował anioł stróż Persji, Dubiel. Imię Gabriel jest pochodzenia chaldejskiego i nie było znane Żydom w okresie poprzedza jącym niewolę babilońską. Na oryginalnej liście 119 aniołów Parsów brak imienia Gabriel. Ga briel był anielskim doradcą Józefa. W midraszu ile Ezkera Gabriel pojawia się w opowieści ~ dziesięciu męczennikach. Jeden z dziesięciu żydowskich mędrców, Izmael, wstąpił do nieba, aby zapytać Gabriela, czym sobie zasłużyli na ~rriierć. Gabriel odpowiedział, że to pokuta za _Trzech dziesięciu synów Jakuba, którzy sprze dali Józefa do niewoli (por. Ze skarbnicy midra szy, s. 252-261). [W Apokryfie o sprawiedliwym Henochu (zob. Siedem niebios i ziemia, s. 34-35) Gabriel jest aniołem, który poniósł patriarchę "jako wicher liść niesie i zawiódł przed Boże oblicze". Według tradycji żydowskiej, w erze mesjańskiej Gabriel stoczy wielką bitwę z Le wiatanem (zob. Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 47-48) - przyp. tłum.] Zgodnie z sądowymi zeznaniami Joanny d'Arc, to Gabriel natchnął ją, aby wyruszyła z odsieczą królowi Francji. W bliższych nam czasach Gabriel miał się uka zać J.J. Rappowi, założycielowi sekty harmoni stów, oraz pozostawić odcisk swojej stopy na wapiennej płycie przechowywanej w rezydencji Maclure-Owena w New Harmony w stanie In diana. W poemacie Longfellowa The Golden Le gend Gabriel jest aniołem Księżyca i obdarza ludzi nadzieją. Jakkolwiek istnieje wiele obra zów przedstawiających anioła Gabriela zwia stującego Maryi dobrą nowinę, poetyckie opisy tego wydarzenia należą do rzadkości. Jednym z nielicznych jest wiersz XVII-wiecznego angiel skiego poety Richarda Crashawa, zatytułowany Steps to the Temple.
Zacytuj ten post w odpowiedzi
16-05-2010, 17:05:56
Post: #3
RE: Archanioł Gabriel
Gabriel
Jego imię oznacza „Siła Boga". Jest strażnikiem i opiekunem wszelkiej twórczości. Jego obecność uwrażliwia umysł człowieka na otaczające go piękno, umożliwia pojawienie się nowych pomysłów, idei.
Archanioł Gabriel prowadzi nas w rozwoju duchowym, usuwa zniechęcenie, niesie radość, szczęście, pomaga w realizacji planów. Wnosi w nasze życie harmonię i dyscyplinę, tak w sprawach materialnych, jak i duchowych. On i jego Anioły Pomocnicy pomagają nam zrozumieć i wypełnić plan życiowy obecnego wcielenia, wskażą również sposób, w jaki możemy przejść przez trudne sytuacje i pojąć ich sens.
Jest patronem małych dzieci, ale też otacza opieką nasze „wewnętrzne dziecko", którego wzrost może zostać przerwany, gdy zostanie zranione. Archanioł Gabriel zwraca się do „wewnętrznego dziecka" słowami miłości i ciepła. Jego dłoń jest zawsze przy nas, otaczając opieką to, co jest w naszym wnętrzu prawdziwe i czyste. We wszystkich religiach uważa się go za Posłańca Źródła.
Jest Aniołem ducha prawdy. Pomaga nam odnaleźć mądrość drzemiącą w każdym z nas, poznać naszą osobistą prawdę i żyć zgodnie z nią, ujawniając nasze zdolności i talenty. Archanioł Gabriel wskazuje nam, którędy powinniśmy iść, aby osiągnąć najwyższe dobro i szczęście. Wspomaga naszą siłę i przekonanie, że każdy z nas, będąc tym, kim jest, w niepowtarzalny sposób przyczynia się do rozwoju duchowego całej ludzkości.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Archanioł Raguel Szepcząca 1 7.064 23-12-2017 02:31:52
Ostatni post: p12370744
  Archanioł Michał Aga 3 12.287 24-05-2010 15:53:54
Ostatni post: Szepcząca
  Archanioł Azrael Aga 2 11.156 24-05-2010 15:07:59
Ostatni post: Szepcząca
  Archanioł Uriel Obcy 2 11.119 14-05-2010 04:59:27
Ostatni post: Szepcząca
  Archanioł Rafael Aga 3 10.880 14-05-2010 04:57:04
Ostatni post: Szepcząca
  Archanioł Chamuel Obcy 0 12.800 30-03-2010 20:48:47
Ostatni post: Obcy
  Archanioł Jofiel Obcy 0 4.434 30-03-2010 20:27:49
Ostatni post: Obcy
  Archanioł Zadkiel Yin 3 13.932 30-03-2010 19:46:47
Ostatni post: Obcy
  Archanioł Ariel Aga 1 8.888 12-02-2010 22:11:46
Ostatni post: jasminum