Wróżymy tylko osobom pełnoletnim - REGULAMIN PRÓŚB O WRÓŻBĘ - Kliknij i przeczytaj koniecznie!

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 2 Głosów - 4.5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
XX Sąd ostateczny [zmartwychwstanie]
29-05-2009, 20:06:17
Post: #1
XX Sąd ostateczny [zmartwychwstanie]
Symbolika karty:

Nadszedł czas na ocenę sytuacji życiowej, bilans, konieczność zastanowienie się, co należy zrobić i dokonania ważnych zmian. Karta symbolizuje także wezwanie do działania, tworzenie nowego, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, powrót do zdrowia, świętowanie, zabawa, odrodzenie wewnętrzne, Boska opieka, przebaczenie.

Negatywne strony, które może symbolizować karta:

Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości.
[Obrazek: 20.jpg]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi19-06-2010, 11:49:50 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-06-2010 11:52:40 przez Beladonna.)
Post: #2
RE: XX Sąd ostateczny [zmartwychwstanie]

.jpg  20-Judgment.jpg (Rozmiar: 9,62 KB / Pobrań: 209)    

W karcie Sąd Ostateczny możesz zauważyć – pozytywy:
- człowieka wiernego swym ideałom i wprowadzającego je w czyn
- mistrza; pozbawionego fanatyzmu przewodnika duchowego
- istotę, w której dokonało się wewnętrzne odrodzenie (taka istota wyzwoliła umysł z wszelkich iluzji i więzów]; osobę oświeconą posiadającą szeroką globalną świadomość (umysłem swym jest ona ponad wszelkim podziałem i oceną)
- istotę rozwijającą się duchowo, dokonującą weryfikacji swych minionych czynów poprzez ich osądzenie i jednorazowe rozliczenie z przeszłością
- jednostkę spełniającą swoją życiową misję (powołanie), wskazującą ludziom drogę do Boga i pomagającą im

W karcie Sąd Ostateczny możesz zauważyć – negatywy:
- nawiedzonego fanatyka narzucającego innym swój system religijno-filozoficzny
- szalonego głosiciela „dobrej nowiny", który nie mając kontaktu z realną rzeczywistością straszy ludzi sądem bożym, końcem świata, wiecznym po¬tępieniem (na karcie widzimy go w osobie anioła)
- jednostkę niechętną do jakichkolwiek zmian, duchowo martwą, nie zainteresowaną wyższymi wartościami, (na karcie: ludzie zasłaniający się przed głosem trąby)
- członków sekty lub jakiejś grupy religijnej głoszącej przepojone fanatyzmem idee
- rodzinę lub grupę ludzi tkwiącą w trudnej sytuacji

Znaczenia ogólne - pozytywy:
- nadszedł czas na ocenę swej życiowej sytuacji i dokonanie istotnych zmian
- realizowanie w życiu wiary w prawo karmy („co posiejesz, to i żąć będziesz")
- świętowanie, wiec, demonstracja, rewolucja (w ludzkich sercach umrze stary system, a zrodzi się nowa ideologia)
- rozwiązanie trudnej lub konfliktowej sytuacji; po ciężkich przejściach nastąpi przełom, w wyniku, którego poczujesz się wyswobodzony; zmiany przy¬noszące ulgę
- nowy rozdział w życiu; podejmiesz decyzję, która zmieni Twe życie na lepsze
- moment rozliczenia się z wykorzystania możliwości, np. egzaminy na studia; dokonasz oceny swych dokonań w jakiejś dziedzinie; bilans związku (pracy, własnego postępowania)
- poszerzenie horyzontów mentalnych lub świadomości
- duchowe lub intelektualne przebudzenie; zmartwychwstanie; staniesz się nowym, odrodzonym wewnętrznie człowiekiem
- przeżycie jedności z całym światem i (lub) Boską Jaźnią
- trwałość, wieczność, nieśmiertelność
- sprawy ostateczne; zagadnienia dotyczące życia po śmierci, nieśmiertelności itp.
- efekty wcześniej podejmowanych działań, inwestycji
- wyjście z marazmu
- rozmowa prowadząca do pojednania i definitywnego wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień; rozwiązanie konfliktu; zdolności mediacyjne
- zaczniesz realizować wielkie plany, które od dawna czekały na spełnienie
- otrzymasz dobrą radę (ze strony konkretnej osoby lub jako głos wewnętrzny)
- nowina, nagła wiadomość
- będziesz zgłębiał (głosił) zasady wiary lub wiedzę duchową bez fanatyzmu
- poczujesz wsparcie i działanie Siły Wyższej (Bożą opiekę)
- powołanie do służby Bogu i ludziom; wiara w posiadanie życiowej misji
- przebaczenie; uwolnienie od przeszłości
- odzyskanie wolności; wyjście z opresji; rozwiązanie problemu

Znaczenia ogólne - negatywy:
- zlekceważenie wiadomości lub dobrej rady; będziesz czekać na wieści, lecz one nie przyjdą; źle odbierzesz jakieś informacje; donos, fałszywe pomówienie, oszczerstwa
- niekomunikatywność; zamknięcie na porozumienie z ludźmi spoza pewne¬go kręgu; będziesz głuchy na pewne prawdy; pominiesz istotne fakty; błędna ocena istniejącego stanu
- niechęć, by spojrzeć prawdzie w oczy i otwarcie przyznać się do czegoś
- kłamstwo; zniekształcanie prawdy; informacje przesadzone, wyolbrzymione
- obawa przed oceną; silna krytyka; przejmujesz się tym, co ludzie o Tobie mówią; zła ocena; zruganie (podczas sądu ostatecznego ocenie ma podlegać nasze postępowanie)
- Ty sam lub ktoś inny sieje plotki
- jakieś zdarzenie rozegra się na oczach łudzi
- pozwolisz, aby szanse odeszły i nie zostały wykorzystane; wyrzuty sumienia z powodu straconych okazji; konsekwencje błędów lub niewykorzystanych okazji
- uparte trzymanie się starych prawd (jednego stałego miejsca); niechęć do¬konania zmian; zamknięcie na nowe możliwości (prawdy, na nowe korzystne miejsce dla rodziny)
- zastygnięcie na jednym poziomie świadomości (w jednej starej roli lub na jednym szczeblu drabiny społecznej)
- odmowa podjęcia nowych kroków w jakiejś dziedzinie
- środowisko złych ludzi (zwłaszcza w połączeniu z kartą Diabeł); presja psychiczna ze strony pewnej grupy; podstęp; ktoś będzie pokazywał Ci złą drogę
- niedostrzeganie szerokich możliwości lub dróg wyjścia z problemu (ludzie w grobach zasłaniają oczy, nie widzą szerokiej przestrzeni wokół nich)
- brak kontaktu z doskonałą, wszechmocną częścią siebie; odmowa przyjęcia jakichś duchowych prawd
- zamieszanie z powodu nagłego zdarzenia; pożar (anioł z karty bije na alarm)
- zamknięcie w sprawach domu i własnych potrzeb
- lekceważenie innych ludzi lub przeciwnie: przejmowanie się opinią otoczenia
- mienisz siebie duchowym mistrzem lub pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; czy jednak nie zapomniałeś, że inni ludzie, to Ty sam, tylko odgrywają¬cy inne role?
- lęk przed życiem pełną piersią, całym sobą
- asekurowanie się; unikanie konfrontacji z wyższymi potrzebami oraz ze swą pierwotnie doskonałą boską naturą

Miłość, uczucia - pozytywy:
- poznasz przyszłego partnera w grupie ludzi
- okres przełomowy, w którym wyjaśni się, czy zostaniecie małżeństwem lub czy sprawdzicie się jako para; kulminacyjny moment w związku, od którego zostanie wytyczony nowy kurs
- odrodzenie się związku (w miejsce dawnej rutyny wkroczy świeży powiew uczuć)
- Anioł z karty nawołuje, abyście dokonali radykalnych zmian oraz wyszli ze skorup ról, jakie od dłuższego czasu odgrywaliście pomiędzy sobą
- obecny układ w związku stwarza możliwość dokonania duchowej i moralnej odnowy
- szansa na odzyskanie zgody dzięki przebaczeniu i wyjściu ku partnerowi
- rozwód lub małżeństwo - to, co okaże się dla Ciebie w przyszłości bardziej korzystne
- szczęście rodzinne
- narodziny dziecka
- potężne zmiany w związku lub sprawach rodzinnych

Miłość, uczucia - negatywy:
- jedno z partnerów wyrywa się ku zmianom, lecz drugie pozostaje na starych pozycjach
- sytuacja w związku znalazła się w punkcie krytycznym; należy albo dokonać radykalnych zmian w istniejącej relacji z partnerem, albo się rozstać
- kłótnie w rodzinie; agresja, szamotanina; żywioł ognia przejawi się tu w postaci agresji i zniszczenia rodzinnego ciepła, harmonii
- niedostępność; zamknięcie na uczucia; chłód emocjonalny; bronienie się przed płynącymi od drugiej osoby uczuciami

Finanse, praca, nauka:
- bilans wyników pracy; zmiana dotycząca Twojego zawodu, np. przeniesie¬nie w inne miejsce
- otrzymanie dobrej pracy
- zakończenie pracy i przejście na emeryturę (kojarzone z zyskaniem wolności)
- będziesz świętował coś w gronie znajomych z pracy; zebranie, konferencja
- pozwolisz na ujawnienie się większej liczby możliwości (dóbr, źródeł, okazji), niż miało to miejsce do tej pory
- może Anioł z karty nawołuje do zmiany miejsca pracy (lub zamieszkania)
- zaangażujesz się w jakąś pracę z ludźmi
- ogłoszenie woli zmarłego w obecności rodziny (możliwość otrzymania spadku)
- otrzymasz wiadomość o wynikach egzaminu lub o tym, czy dostałeś się na uczelnię (do pracy)
początek studiów (osoby na karcie, to nowi znajomi spośród absolwentów uczelni, także nowi nauczyciele i wykładowcy)

Zdrowie - pozytywy:
- powrót do zdrowia
- nagłe wyzdrowienie graniczące z cudem
- dobre wyniki badań; otrzymanie diagnozy lekarskiej
- lekarz wypisze Cię ze szpitala; przewiezienie do innego ośrodka zdrowia; dobre skutki zmiany szpitala lub metod leczenia

Zdrowie - negatywy:
- problemy psychiczne lub związane z nerwami (może słyszysz dźwięki, które nie istnieją, albo drażni Cię hałas); nadwrażliwość; kłopoty z uszami
-potrzeba wyspowiadania się w chorobie lub wyjaśnienia nieporozumień z bliskimi

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie".
Pozytywy:
Czas realizacji prognozy Strzelec (22 Listopada – 20 Grudnia)

Choroby: ostrzega przed kłopotami laryngologicznymi i zaburzeniami organów dokrewnych.
Często karta ta wskazuje po prostu na rodzinę. To również zdolność rozumienia innych, dobroć, dobre wiadomości, powrót do jakiegoś starego lub rodzinnego planu – marzenia, otrzymanie dobrej pracy, przełom, zrealizowanie długoterminowych planów, rozwój duchowy na wyższym poziomie, powołanie kapłańskie, dobra karma.

Negatywy:
Czas realizacji prognozy Strzelec (22 Listopada – 20 Grudnia)

Choroby: ostrzega przed kłopotami laryngologicznymi i zaburzeniami organów dokrewnych.
Zła ocena naszych starań, złe wiadomości, ale takie, których następstwa mogą radykalnie zmienić naszą sytuację, problemy rodzinne, brak dobrego kontaktu z dziećmi, niekomunikatywność, utrata bazy materialnej lub pozycji życiowej, separacja, ateizm. Ktoś, kto nam narzuca swój pogląd i sposób na życie, fanatyk, szaleniec.

Opis wg. Joanny Stawińskiej "Twój Magiczny Niezbędnik".
Pozytywy:
Zmiana obecnego stanu, odnowienie, rezultat, według innej wykładni całkowita strata mimo procesu sądowego.

Negatywy:
Słabość, małoduszność, prostota; również rozważanie, decyzja, wyrok.

Opis wg. E. A. Waite'a "Obrazkowy klucz do Tarota".
Pozytywy:
Odkupienie. Sąd. Pokuta i przebaczenie. Moment rozliczenia się ze sposobu wykorzystania swych możliwości. Obecny stosunek do innych jest niewłaściwy. Odmłodzenie. Odrodzenie. Polepszenie. Rozwój. Promocja. Pragnienie nieśmiertelności. Wykorzystywanie przez innych. Korzystny wyrok sądowy. Sukces przyjdzie łatwiej, jeśli będzie się uczciwym wobec samego siebie.

Negatywy:
Opóźnienie. Zawód. Nieumiejętność spojrzenia prawdzie w oczy. Niezdecydowanie. Rozwód. Kradzież. Alienacja uczuć.

Opis wg. Rafała T. Prinke "TAROT dzieje niezwykłej talii kart".

Tak to czasami w zyciu bywa, koń się topi, ogon pływa. Innymi słowy ziemia obiecana, zakazana dla lapsów, których prawda kłuje w tyłek niczym kaktus. ;)
Nie stawiam kart na PW.
Tarot Numerologiczny
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi
Odpowiedz