Wróżymy tylko osobom pełnoletnim - REGULAMIN PRÓŚB O WRÓŻBĘ - Kliknij i przeczytaj koniecznie!

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
V Arcykapłan
23-05-2009, 10:28:46
Post: #1
V Arcykapłan
Kogo symbolizuje karta:

Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

Symbolika karty:

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

Karta w pozycji odwróconej:

Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji.
[Obrazek: 5.jpg]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi01-11-2009, 16:52:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-11-2009 16:57:44 przez Beladonna.)
Post: #2
RE: V Arcykapłan

.jpg  The Hierophant.jpg (Rozmiar: 9,19 KB / Pobrań: 198)    
W karcie Kapłan możesz zauważyć - pozytywy:
- kapłana, mistrza, duchowego pośrednika, guru, księdza itp.
- autorytet moralny i duchowy
- ojca, który wdraża zasady moralne - uczy, co jest dobre, a czego należy się wystrzegać
- mężczyznę kierującego się dogmatami i zasadami wiary
- konserwatystę postępującego w zgodzie z tradycją
- mężczyznę, który posiadając stały system wartości uczy jego przestrzegania, lecz brak mu spontaniczności i ciepłych uczuć
- wykładowcę, nauczyciela, osobę prowadzącą wykład, prelegenta
- mistrza wtajemniczającego w wiedzę duchową
- kogoś, kto wyraża wolę, aby świat stał się uporządkowany, a ludzie wypełniali prawo moralne
- mężczyznę, który żyje przeszłością lub zajmuje się nią z racji swego fachu (kolekcjonera antyków i starych książek, badacza historii i starego piśmiennictwa, bibliotekarza itp.)
- kogoś, kto uważa, że w duchowym rozwoju jest ważna przeszłość, że tylko poprzez jej oczyszczenie może dokonać się wewnętrzna przemiana (bądź poprzez zadośćuczynienie)
- osobę, która Cię poprze, dzięki której zyskasz protekcję
- kogoś, kto się Tobą opiekuje, wspiera Cię, ochrania
- mężczyznę pielęgnującego w swej rodzinie tradycję i stare zasady (męża, dziadka)

W karcie Kapłan możesz zauważyć – negatywy:
- mistrza prowadzącego nauki o karmie - o tym, że dzisiejsze sytuacje są efektem wcześniejszych myśli, słów, czynów; uczącego, że do duchowego celu można dochodzić jedynie etapami poczynając od najniższych (stosowanie hierarchii)
- konserwatystę nie przyjmującego żadnych innych nauk poza jedną, tą, która ma długą tradycję; dogmatyka, konformistę, kogoś zacietrzewionego w swych poglądach
- surowego ojca domagającego się przestrzegania w rodzinie ustanowionych zasad
-przywódcę sekty; kogoś uważającego, że słuszne są tylko jego nauki i nakazującego ich bezwzględnego przestrzegania
-nauczyciela zniewalającego psychicznie, podsycającego przesądy, wywierającego presję; zwolennika fałszywych doktryn; złego doradcę
Poza tradycyjnymi znaczeniami karty możesz zobaczyć w niej: sędziego prowadzącego rozprawę (Kapłan przedstawiony w sposób tradycyjny), anioła opiekującego się człowiekiem (w przypadku talii J. Suligi), a nawet człowieka wydobywającego z głębin swego umysłu ideę, z której powstanie dzieło.

Znaczenia ogólne - pozytywy:
- prawo moralne, tradycyjna mądrość
- wyjaśnienie spraw, otrzymanie lub udzielenie dobrej rady, pouczenie
- poszukiwanie drogi do Boga lub uniwersalnej drogi rozwoju
- religia; sprawa mająca podłoże w zasadach religii
- relacja mistrz - uczeń, -kształcenie, wychowywanie [np. dzieci)
- idealizm, filozofia, etyka, odkrywanie prawdy na temat dobra i zła
- wspomnienia, pamięć przeszłości, związek sytuacji z przeszłością, szukanie prawdy w przeszłości, zamiłowanie do badania historii
- poszukiwanie wartości i prawd, które dadzą się sprecyzować
- pozostawanie wiernym jednej idei, jednej drodze
- stałość, ugruntowanie, trwałość czegoś, wierność zasadom
- odnalezienie uniwersalnej Prawdy
- rytualizm, ceremonialność, tradycja
- pomaganie innym, opieka, ochrona, patronat, protekcja
- tradycyjny porządek w rodzinie
- poczucie bezpieczeństwa, równowagi i siły duchowej
- umiejętność pomagania ludziom, charyzma
- posiadanie dużej wiary wewnętrznej i niezłomnej ufności
- zgłębianie wiedzy, uczenie się, szkoła, studia; relacja nauczyciel - uczeń
- chęć niesienia lub otrzymywania pomocy
- poczucie bezpieczeństwa, równowagi i siły duchowej
- czyjaś gotowość do przebaczenia
- pobożność; posłuszeństwo
- poparcie i pomoc ważnej osoby (dzięki niej możliwy awans)
- dojrzałość, starszy wiek

Znaczenia ogólne - negatywy:
- normy społeczne, paradygmaty, przestarzałe poglądy, surowe zasady moralne
- ortodoksyjne podejście do spraw wiary
- podsycanie przesądów, uprzedzeń
- zbyt wąskie sumienie, destrukcyjne działanie poczucia winy, postrzeganie Boga jako siły karzącej, sędziego
- nietolerancja, fanatyzm, zaślepienie w poglądach
- wyciąganie fałszywych wniosków, brak informacji, błędnie przekazane lub źle zrozumiane informacje, zła rada, naginanie faktów do swoich potrzeb (Ty jako Kaptan)
- władza nabyta poprzez manipulowanie informacją, nadużywanie władzy
- propaganda, kłamstwo, fałsz, pozory, przebiegłość
- uzależnienie od złego nauczyciela lub mistrza
- narzucanie innym swoich poglądów i systemu wartości; nawracanie na siłę (poprzez wywieranie presji, zastraszanie, groźby); manipulowanie za pomocą poczucia winy
- stereotypowość; niechęć do zaakceptowania nowych idei i poglądów
- zbytnie przejmowanie się swoją życiową misją
- mania wyższości, przekonanie, że się jest nieomylnym; nie uznawanie żadnych innych racji poza własnymi; zacietrzewienie, pycha, zarozumiałość, cynizm
- fałszywa religijność, obłuda, dewocja
- uleganie wpływom złego nauczyciela, doradcy duchowego lub sekty; przynależność do sekty
- złe efekty cofania się pamięcią w przeszłość
- kryzys duchowy, zwątpienie

Miłość, uczucia - pozytywy:
- ślub kościelny lub inna ceremonia kościelna, sakrament; planowanie zaręczyn lub ślubu
- duchowe małżeństwo - związek, w którym partnerzy doskonalą się duchowo
- udany związek (jeśli na karcie Kapłan ochrania ucznia); jedna ze stron polega na partnerze, ufa mu
- związek oparty na wierności i zasadach moralnych

Miłość, uczucia - negatywy:
- dwulicowość (pokazywania moralności, a na boku dokonywanie niemoralnych czynów)
- niewierność w małżeństwie
- partner trudny we współżyciu - chłodny, zarozumiały, skłaniający się ku "temu, by dyktować swoją wolę i uzależniać od siebie partnerkę
- jedno z partnerów gra rolę słabszego i podporządkowanego woli drugiego
- impotencja
- oschłość; brak uczuć i potrzeby obdarzania miłością

Finanse, praca, nauka - pozytywy:
- porzucenie pieniędzy na rzecz wartości duchowych
- profity z wykładów, prelekcji, udzielania korepetycji, ze sprzedaży książek
- w pracy lub w szkole (na studiach) pomoc kogoś silniejszego (nauczyciela, osoby wpływowej)
- prowadzenie działalności charytatywnej
- decyzja rozpoczęcia nauki (studiów, kursu, pisania pracy naukowej); kontynuowanie nauki; zgłębianie wiedzy; historia, geologia, religia, filozofia
- przeprowadzenie wykładu, odczytu; wygłaszanie przemowy,
- uczestniczenie w zajęciach duchowego rozwoju, w kazaniu, w spotkaniu grupy wspierającej (np. AA),

Finanse, praca, nauka - negatywy:
- problemy z przyswajaniem wiedzy; otrzymanie negatywnej oceny w nauce (np, z historii)
- bezwzględny nauczyciel nie liczący się z możliwościami uczniów

Zdrowie - pozytywy:
- obecność kapłana (szamana lub uzdrowiciela) podczas choroby
- dobre efekty modlitwy oraz pojednania się z rodziną i Bogiem
- oczyść swoje sumienie - porzuć psychiczne obciążenia z przeszłości

Zdrowie - negatywy:
- kryzys w chorobie
- napięcia w karku
- ewentualne problemy zdrowotne związane z planetą Wenus i Księżycem (opisane przy okazji omawiania karty Władczyni i Kapłanki)

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie".
Pozytywy:
Czas realizacji prognozy Byk (21 Kwietnia – 21 Maja)

Choroby: impotencja, brak zainteresowania seksem.
Karta bardzo wieloznaczna – w zasadzie wskazuje na wszystko, to co łączy się z szeroko pojętą tradycją. Tak więc jest to człowiek wychowany tradycyjnie, ktoś stosujący w życiu normy ogólnie przyjęte, tradycjonalizm, konserwatyzm, religia, nauka, surowe zasady rodzinne, tzw. dobre pochodzenie, surowe wychowanie, klasztor, zakon, kościół, ktoś o wysokim autorytecie moralnym.

Negatywy:
Czas realizacji prognozy Byk (21 Kwietnia – 21 Maja)

Choroby: impotencja, brak zainteresowania seksem.
Fanatyzm religijny i represje wobec ciemiężonych lub innych niż my sami, fałszywy prorok, toksyczny guru, dewotka, zakłamanie religijne, ksiądz, który żyje jak człowiek świecki. Brak wiedzy, cynizm, oszustwo wobec partnera życiowego, fałsz w orientacji seksualnej (związki w obrębie jednej płci). Ekscentryczność, fałszywe dane co do stanu posiadania, poddaństwo i uzależnienie, niewola.

Opis wg. Joanny Stawińskiej "Twój Magiczny Niezbędnik".
Pozytywy:
Małżeństwo, przymierze, uwięzienie, niedola, według innej wykładni litość i dobroć; natchnienie; człowiek do którego Kwerend może zwrócić się w potrzebie.

Negatywy:
Społeczeństwo, dobre porozumienie, zgoda, przesadna uprzejmość, słabość.

Opis wg. E. A. Waite'a "Obrazkowy klucz do Tarota".
Pozytywy:
Upokorzenia. Bierność. Brak przekonania. Nieśmiałość. Nieumiejętność przystosowania do zmieniających się warunków. Tendencja do trzymania się dawnych przekonań, nawet jeśli są już nieaktualne. Rytualizm. Ceremonie. Łaska. Uprzejmość. Wybaczanie. Inspiracja. Przymierze. Usłużność. Współczucie. Osoba, do której można zwrócić się w potrzebie. Przywódca duchowy lub religijny. Osoba wysoko ceniąca sobie dziedzictwo przeszłości.

Negatywy:
Przesadna uprzejmość. Głupia hojność. Impotencja. Łatwowierność. Nieortodoksyjność. Niekonwencjonalność.

Opis wg. Rafała T. Prinke "TAROT dzieje niezwykłej talii kart".

Tak to czasami w zyciu bywa, koń się topi, ogon pływa. Innymi słowy ziemia obiecana, zakazana dla lapsów, których prawda kłuje w tyłek niczym kaktus. ;)
Nie stawiam kart na PW.
Tarot Numerologiczny
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Zacytuj ten post w odpowiedzi
Odpowiedz