Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Numerologia - Liczby Niezależności 4
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Interpretacja Liczb Niezależności
Liczby 4


LICZBA NIEZALEŻNOŚCI 4Mamy tu do czynienia z osobą, która od najmłodszych lat, przez całe życie odczuwa potrzebę opieki, zrozumienia, akceptacji, bycia kochaną i bezpieczną. W pewnym sensie pragnie schronić się pod cudzymi skrzydłami, jednak, jak mieliśmy okazje wielokrotnie się przekonać, nie należy dawać się zwieść pozorom, gdyż często ludzie ci skrywają przed nami zupełnie inne oblicze.

AUTONOMIA

Jednak prawdą jest, że osoby, których Liczba Niezależności posiada wibrację Czwórki, potrzebują do życia solidnych i głębokich korzeni, od których nigdy nie decydują się odejść. Wszystko, co przedsięwezmą, realizują, tworzą, budują w życiu, obraca się wokół niewzruszonej osi niezmiennych wartości, na których potrzebują się wesprzeć, podobnie jak zawsze potrzebują wesprzeć się na jakimś opiekunie czy opiekunce - na kimś. kogo uważają za silniejszego od siebie, nie zawsze słusznie aby działać. I co by się nie działo, czego by nie robiły, choćby w życiu ogromnie się rozwinęły duchowo. Czwórki zawsze będą przywiązane do wartości, w których wyrosły, a które są im niezbędne do szczęścia i właściwego funkcjonowania.

DUCH NIEZALEŻNOŚCI

Choć jednak wszystko to skłania, by sądzić, że Czwórka całkowicie zależna jest od rodziny i otoczenia, w którym wzrastała, z którym nigdy nie rozstaje się dobrowolnie, a które w razie konieczności usiłuje zrekonstruować w późniejszym życiu, nie sposób jej odmówić pewnej wyrafinowanej niezależności. Przejawia się ona w jej fanatycznej obowiązkowości, niezłomnym, przy tym wolnym od wszelkiej agresji, czy chęci rewindykacji pragnieniu podtrzymywania przy życiu wartości, którym Czwórka zawsze dochowuje wierności. W tej sferze jednak również potrzebuje wskazówek i poczucia bezpieczeństwa, a więc rozwoju i działania w wyraźnie wytyczonych granicach na rzecz wspólnoty. która darzy ją szacunkiem, miłością i wsparciem.

WOLNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Wierna, lojalna, bardzo przywiązana do przeszłości, korzeni, rodziny, bliskich, grzeszy M jednak pewnym egoizmem, nadmiernie zajmuje
się sobą i własnym samopoczuciem. Niekiedy zachowuje się infantylnie lub nieodpowiedzialnie, co świadczy
0 braku wewnętrznej mocy i niezależności. Jednak właśnie przywiązanie do kochanych osób i wartości, stymulujące jej poczucie obowiązku
i odpowiedzialności, obdarza ją niespodziewaną siłą. Dlatego tu również należy wystrzegać się pozorów, gdyż Czwórka uzależniona, czy wręcz niedojrzała w życiu uczuciowym, w swej aktywności zewnętrznej przejawiać może odwagę, pracowitość, porządek, wytrwałość i niezależność.
Przekierowanie