Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: AFIRMACJA
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zamieszczam Afirmacje myślę ze przydatną i warta stosowania. Afirmacja jest Tu i teraz ale nie tylko,jeżeli ja czujesz stosuj na pewno warto.

Afirmacja Jaźni

Mój Opiekunie, Przewodniku i Nauczycielu. Pomagasz mi żyć według mej woli. Kierujesz, jeśli trzeba, moim życiem. Jesteś ze mną, choć przebywasz także w innym czasie i przestrzeni. Ufam Tobie i miłuję Cię, gdyż jesteśmy Jednością.
Mam intuicję otwierającą drogę ku prawdzie. Cieszę się życiem, pięknem świata i dobrym zdrowiem. Mam poczucie humoru. Dbam o moje ciało. Kontroluję odżywianie, dochodzę do prawidłowej wagi i sprawności. Porzuciłem palenie tytoniu i ograniczam używki, chociaż ich nie unikam. Szanuję życie rodzinne. Postawę konsumpcyjną równoważę postawą twórczą. Nasze potrzeby materialne są zaspokajane z niewielkim nadmiarem. W miarę możliwości na bieżąco naprawiam ewentualne złe skutki mojej aktywności, jako że trudno być nieskazitelnym w życiu ziemskim – i nie myślę o tym więcej.
Mam pokój w sercu. Darzę przyjaznym, ciepłym uczuciem wszystko co żyje i istnieje. Czuję się związany z otoczeniem. Dostrzegam losy bliźnich. Cieszę się ich sukcesami, pomagam jeśli trzeba i jeśli mogę, jednak nie naruszam ich woli (chyba, że czynią oczywistą krzywdę). Wolna wola stanowi bowiem podstawę równowagi bytu. Wiem także, że brak miłości rodzi lęk, który jest korzeniem sił destrukcyjnych za- równo w skali osobistej jak i społecznej.
Wraz z Tobą jesteśmy nieodłączną, nieśmiertelną, holi- styczną, stale uczącą się, jednoczącą świadomością i przeżywającą radość istnienia „cząstką” WSZYSTKIEGO.

z nauk hermetycznych

znalezione w internecie myślę ze wielu by mogło się pod tym podpisać pochodzi z książki MOJA DROGA DO JAŹNI - Mariana Wasilewskiego.
Przekierowanie