Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Numerologia - Liczby Karmiczne 15 - 16
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Interpretacja Liczb Karmicznych
Liczby 15 i 16


LICZBA
KARM1CZNA 15


Karmiczna Piętnastka mocno stoi nogami na ziemi. Obdarzona silnym charakterem, ma skłonność angażować się we wszystko, co dzieje się wokół niej i w życiu bliźnich.

SKĄD PRZYCHODZI I KIM JEST NAPRAWDĘ

Jej duma i ambicja nie znają granic. Jednak wydarzenia, okoliczności i ludzie zmuszają Piętnastkę do uprzytomnienia sobie konsekwencji własnych działań. Innymi słowy, jej pewność siebie, przeświadczenie o nieomylności, o posiadaniu recept na wszystko często rozbija się o sprzeciw, wywołuje kataklizmy, których intensywność jest wprost proporcjonalna do pragnienia Piętnastki, by narzucać innym swe życzenia i wybory. Nie znaczy to. że Piętnastką kierują złe intencje. Po prostu jest przeświadczona o własnej racji. Trudno jej jednak uświadomić sobie, że fakt, iż ma rację albo sądzi, że ją ma automatycznie sprawia, że inni się mylą. To, co jest dla niej prawdą, niekoniecznie musi być nią dla innych. Aż do dnia, gdy przysłowiowa kosa trafi na kamień. Ponieważ Piętnastka ma skłonność do przypisywania wielkiej wagi wydarzeniom, które innym wydają się błahe i bez znaczenia, sprzeciw, czy jakiekolwiek przeszkody na drodze do jej dążeń wydają się być końcem świata. Gotowość do stawiania czoła tego rodzaju sytuacjom dodatkowo umniejsza to, że Piętnastka, jak już wspominaliśmy, jest szczera, szczodra, lojalna, pełna dobrej woli.

DOKĄD ZMIERZA I DOKĄD POWINNA DĄŻYĆ

Nie toleruje sprzeciwu, ale również niezgody. Powinna jednak przyjąć do wiadomości, że w życiu relacje z ludźmi nie są jednostronne, że nie można zrobić dla kogoś tego, czego nie potrafi się zrobić dla samego siebie. Wywieranie presji na innych często oznacza po prostu trwonienie energii, próżny wydatek sił. Nawet jeśli za tego rodzaju próbami stoją dobre intencje, są one sprzeczne z naturą stosunków międzyludzkich, które zawsze polegają na wzajemnej wymianie. Postępowanie Piętnastki nie prowadzi do tworzenia i pielęgnowania trwałych, wzbogacających związków. Piętnastka musi nauczyć się miarkować swoje wymagania, swoją nieposkromioną ambicję i nabrać dystansu do poglądu, że zna się na wszystkim lepiej niż inni i nikt nie jest w stanic rozwiązywać problemów tak jak ona; zmieni się wtedy jej życie. Co więcej, przestanie się uginać pod ciężarem cudzych spraw i wreszcie poświęci się własnym ambicjom.


LICZBA
KARMICZNA16


Karmiczna Szesnastka żyje w wiecznym lęku o przyszłość, w oczekiwaniu nieszczęścia lub katastrofy; zamiast kroczyć pewnie wytyczoną drogą, stale ogląda się za siebie i rozprasza w detalach.

SKĄD PRZYCHODZI I KIM JEST
NAPRAWDĘ


Szesnastka jest ofiarą nieustannych perturbacji emocjonalnych i gonitwy myśli. Co prawda, nie brak jej zdolności intelektualnych, które czynią z niej pierwszorzędnego rozmówcę, zawsze gotowego do dialogu, dyskusji o wszystkim i niczym, rozmów o naprawie świata, ale niepokój, leki i zwątpienie często uniemożliwiają jej ukończenie studiów i zdobycie upragnionej wiedzy czy umiejętności. Bywa samoukiem, trudno jej jednak sprecyzować obszar zainteresowań, a następnie skoncentrować się na nim. Przeszkadzają jej w tym żywe emocje, wielka podatność na myśli i uczucia innych, potrzeba miłości, podziwu, towarzystwa, gdyż Szesnastka niezwykle pragnie miłości i wsparcia. Owa potrzeba często uniemożliwia jej sukces publiczny. Szesnastka jest bardzo dobrym pracownikiem, choć nie wykorzystuje tego i nie wyciąga odpowiednich wniosków. Tak bardzo boi się utracić to, czego się dorobiła i lęka się odrzucenia przez otoczenie, że woli siedzieć w kącie: powściągając swoje ambicje i zadowalać się tym. co ma.

DOKĄD ZMIERZA I DOKĄD POWINNA DĄŻYĆ

Aby odnaleźć w sobie spokój i przywrócić sprawom właściwe proporcje. Szesnastka musi uporać się z dwiema słabościami. Po pierwsze, nic powinna analizować, racjonalizować, rozwiązywać wszystkich problemów życiowych wyłącznie mentalnie, intelektualizować własnych pragnień i uczuć, gdyż utrudnia jej to pełne przeżywanie świata w praktyce, nie zaś w teorii. Jeżeli sobie na to pozwoli, czekają ją ważne doznania, jednak będzie musiała skonfrontować się ze swą drugą słabością: nadmierną emocjonalnością. Nigdy nie powinna z nią walczyć ani się jej opierać, gdyż właśnie silne emocje leczą obawy i niepokoje Szesnastki. A niepokoje owe wypływają z lęku, który jest jeszcze głębiej zakorzeniony w Szesnastce: lęku przed własną słabością, brakiem opanowania, które mogą pchnąć ją do nieobliczalnych postępków. Niewątpliwie grożą one Szesnastce na pewnym etapie jej życia, jest to jednak jedynie zwiastun głębokiej przemiany. która dokona się w niej i pozwoli uwolnić od irracjonalnych obaw.
Przekierowanie