Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Numerologia - Liczby Karmiczne 5 - 6
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Interpretacja Liczb Karmicznych
Liczby 5 i 6


LICZBA KARMICZNA 5


Mamy tu do czynienia z osobą, która robi wrażenie, jakby jednego życia było jej mało. by zrobić wszystko, co jest dla niej ważne, jest niezwykle dociekliwa i niezależna.

SKĄD PRZYCHODZI I KIM JEST NAPRAWDĘ

Już będąc osobą bardzo młodą rzuca się w wir przygód i rozmaitych doświadczeń - wszystkiego musi spróbować, potrzebuje licznych kontaktów, ruchu, nowych znajomości. Pożywką dla niej są ludzie i sytuacje. Zdaje się być w nieustającej pogoni za podnietą. Pozbawiona ciągłych nowości nudzi się, uważa, że marnuje czas, traci chęć życia. Często gubi się lub przynajmniej rozprasza w daremnych przedsięwzięciach, których nigdy nie doprowadza do końca. Jej wyczerpanie bywa nie tylko psychiczne, ale również fizyczne, gdyż doświadczenia, jakim się poddaje, są trudne, wręcz niebezpieczne dla zdrowia i równowagi życiowej, co jednak wcale nie jest dla niej przeszkodą. To, przed czym ucieka, to przede wszystkim więzy i ograniczenia, które ją hamują, wywierają presję, blokują, zamykają ją w kręgu rutyny, nudy. bezczynności i powtarzalności, ale jednocześnie rozmija się z tym, co dla niej najistotniejsze, a jest to twórczość, innowacja, ulepszanie, dynamika, zaraźliwy entuzjazm, ciekawość i radość życia, których często brakuje innym, a które są wrodzonym darem Piątki.

DOKĄD ZMIERZA I DOKĄD POWINNA
DĄŻYĆ


Jest chodzącym paradoksem, z czego nie zawsze zdaje sobie sprawę, a co powinna sobie uświadomić. Z pewnością nie jest stworzona do konwenansów; przekracza wszystkie reguły, aby sprawdzić, czy stoi za nimi jakaś racja. Jednak skłonność Piątki do nieustannego poszukiwania nowych bodźców i zainteresowań, nowych motywacji sprawia, że z truciem przychodzi jej zdecydować się na coś raz na zawsze, działać w zdefiniowanym terytorium, które mogłaby poszerzać stopniowo, by w pełni wykorzystać swoje kwalifikacje, kompetencje, talenty. Szansa może się zdarzyć w każdej chwili, gdyż Piątka ma szczególny dar znajdowania się w stosownym miejscu w stosownej chwili, dar, który nie wszystkim jest pisany. Jednak wiadomo, że prawdziwa szansa w życiu się nie powtarza, jeśli więc Piątce nic uda się jej wykorzystać, będzie wieść dosyć chaotyczną egzystencję, pełną wzlotów i upadków, na łasce okoliczności, będąc, w swoim mniemaniu, wolna, a w rzeczywistości szalenie uzależniona od okoliczności i oczekiwań tych. którzy ją otaczają. Jednak może też zostać kimś w rodzaju przewodnika, czy wzoru dla innych.


LICZBA KARMICZNA 6


Jest to Liczba osób, które nie mogą znieść myśli, że mogłyby nie służąc niczemu ani nikomu zostać pozbawione racji istnienia, i które w związku z tym żywią skrywane poczucie wyższości.

SKĄD PRZYCHODZI I KIM JEST NAPRAWDĘ

Osoba ta sprawia jednak z pozoru całkiem odmienne wrażenie. Zwykle zachowanie Szóstki cechuje pewna rezerwa, czy wręcz zahamowania, dręczące poczucie winy - męczące i wyczerpujące, które rzutuje na jej stosunek do świata. Szóstka nie tylko z zapałem służy bliźnim, jest lojalna i niezawodna, ale jeszcze wymaga od siebie doskonałości i nienaganności. Właśnie te cechy zdradzają skrywaną dumę czy wysokie mniemanie, jakie ma o sobie, gdyż w głębi duszy nic dopuszcza myśli o własnej omylności. Służąc innym i poświęcając im cały swój czas. Szóstka czyni altruizm swą racją istnienia i grzęźnie w obowiązkach, które jej nie interesują lub są zbyt ciężkie, jak również zaniedbuje swoich najbliższych i siebie, własne, prawdziwe motywacje, rozwój osobisty. W efekcie trawią ją gorycz, pretensje, żale, gdyż rzadko bywa wynagradzana za swoje starania i czuje, że jej wartość w jej własnych oczach bezcenna jest niedoceniana. Zaczyna zamykać się w sobie, podczas gdy w rzeczywistości potrzeba jej prawdziwej więzi z kimś wyjątkowym, komu naturalnie będzie służyć, kto doceni ją w pełni i obdarzy taką dawką uczucia, jaka jest jej potrzebna do życia.

DOKĄD ZMIERZA I DOKĄD POWINNA
DĄŻYĆ


W głębi duszy Szóstka jest bardzo sentymentalna. Jeśli sobie to wszystko uświadomi, będzie uratowana. Przedtem jednak musi pogodzić się z tym. że nikt nie jest doskonały, nawet ona sama. i że nie sposób kochać wszystkich i być przez wszystkich kochaną.
Służenie innym, tu pozwolimy sobie na grę słów. nie bardzo jej służy. Musi odnaleźć w sobie wiarę w siebie. Właśnie brak tej pewności zmusza ją do stwarzania pozorów własnej ważności. W rzeczywistości Szóstka się nie docenia. Powinna uwierzyć we własne siły i pokochać siebie, aby właściwie korzystać z życia, godzić swoje wewnętrzne sprzeczności, być wierną wobec własnych uczuć i robić dla siebie to wszystko, co jej się należy. Dopiero wtedy będzie w stanie pomagać bliźnim, czy wręcz osiągnąć swoją upragnioną doskonałość.
Przekierowanie