Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Liczby Karmiczne
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Liczby Karmiczne


Otrzymujemy je przez zsumowanie Lic/by Życia. Lic/by Niezależności i Liczby Rodziny (porównaj: Sztuka przewidywania przyszłości. Posiadają wiele wspólnych cech z osią Węzłów Księżycowych w astrologii. I podobnie jak Węzły Księżycowe Liczby te ukazują plusy i minusy charakteru danej osoby, jej atuty - moce. zdolności, talenty, powodzenie w niektórych sferach życia oraz trudności, przeszkody, które staną na jej drodze, złe nawyki, przez które nieświadomie powtarza te same błędy W jakimś sensie analiza tych Liczb pozwala nam ustalić co w życiu danego człowieka jest efektem przeznaczenia, a co wolnego wyboru, wspólnie składających się na kapitał, jakim dysponuje, aby działać, żyć i realizować się. Chodzi o bardzo drogocenne wskazówki, niejednokrotnie umożliwiające syntezę wszystkich informacji uzyskanych w trakcie studiowania horoskopu numerologicznego z uwzględnieniem Liczb składowych. Horoskop numerologiczny, podobnie jak astrologiczny, zawiera wiele parametrów z pozoru sprzecznych, czy niezharmonizowanych. Pamiętajmy o tym, że wszystkie cechy ujawnione przez Liczby horoskopu numerologicznego są składnikami osobowości, która jest bardziej złożona, niż się nam wydaje, często bywa kłębowiskiem sprzeczności, co zresztą tworzy jej bogactwo i wyjątkowość. Dlatego badając horoskop numerologiczny, należy wystrzegać się schematyzmu i redukcjonizmu, być wyczulonym na dynamikę osobowości, wyraźnie przeświecającą poprzez Liczby Karmiczne. W ich świetle czynniki z pozoru sprzeczne lub nie pasujące do siebie wydadzą się nagle spójne, jako forma wyrażania się osobowości poprzez zachowania będące rezultatem napięć psychicznych, umysłowych, emocjonalnych bądź innych, niekoniecznie dostrzegalnych wprost, jednak rodzących pewną dynamikę. Trudno uwierzyć, ale tego rodzaju czynniki wpisane są w horoskop numerologiczny. Musimy jednak pamiętać, że są one jedynie refleksami naszej istoty, tego, kim jesteśmy naprawdę. Wszystko jest zapisane w nas jak w księdze. Powinniśmy jednak nauczyć się czytać, a następnie interpretować to, co w księdze owej jest zawarte.
Znalazłam tez ciekawy artykuł: Jeœli chcesz horoskop

"Wśród liczb są liczby szczególne, nazywane karmicznymi, symbolizujące nasze zaległe sprawy, coś, co w tym wcieleniu musimy przepracować. Są to tez nasze poprawki z poprzedniego życia, coś, czego nie dokończyliśmy, co nam się nie udało... Obecność ich w portrecie numerologicznym pokazuje takie właśnie zaległości do przerobienia.

Należy unikać tych liczb, jeśli wybieramy dla siebie ważne daty. numery telefonów komórkowych lub rejestracyjnych. Także nazwa firmy zawierająca liczbę karmiczną wymusi "odpracowanie", niekoniecznie przyjemne dla nas. Najczęściej firmy takie bankrutują, borykają się z problemami prawnymi lub powodują kłopoty w życiu osobistym, np. rozpad związku. Oczywiście nadanie dziecku imienia zawierającego taki "prezent" rzutuje niewesoło na całe jego późniejsze życie...

Karmę trzeba przepracować, bez wątpienia. Niemniej lepiej to robić w sposób świadomy i w takiej dziedzinie, w której jesteśmy w stanie sobie poradzić (polecam rozdział Prosperita). Inaczej wskutek problemów ******ących na nas bez ograniczeń, zamiast odpracować, gromadzimy kolejne długi karmiczne i kółko zaczyna się zamykać...

Zatem unikajmy liczb karmicznych tam, gdzie możemy o tym decydować. Karma nie odpracowana i tak nas dogoni, a przecież w międzyczasie możemy zgromadzić wystarczająco dużo dobrej zasługi, by wyjść z tego starcia zwycięsko...

13 / 4
Symbolizuje wysiłek i pracę.
Osoba posiadająca ją w portrecie, w poprzednim wcieleniu żyła na koszt innych. Zaniedbywała obowiązki, zrzucała je na drugiego człowieka, bawiła się, podczas gdy inni ciężko pracowali.
W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): trudne, biedne dzieciństwo, brak pracy i pieniędzy, straty materialne, konieczność ciężkiej pracy do późnej starości
Sposób przepracowania:
Należy podejmować bez wahania ciężką nawet pracę, uczyć się cierpliwości, solidności, odpowiedzialności. Pracować bez względu na rezultaty i próbować znaleźć radość w tym, co się robi. Nie oczekiwać pochwał, lecz mieć satysfakcję z własnej solidności.

14 / 5
Wolność i zainteresowanie sferą nadzmysłową.
Osoba posiadająca ją w portrecie, w poprzednim wcieleniu nadużywała wolności, sprawiając cierpienie innym. Nadużywała także innych przyjemności - narkotyków, alkoholu, seksu. Niekoniecznie uczciwie. Kierowała się wyłącznie zmysłową stroną życia, zaniedbując rozwój wewnętrzny.
W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): nieszczęśliwa miłość, trudności w rozwijaniu talentów,
bolesne straty materialne i uczuciowe, ciężkie doświadczenia związane z "tamtym wymiarem" (np. śmierć bliskiej osoby)
Sposób przepracowania:
Skupić się na rozwoju wewnętrznym, zainteresować duchowa strona życia. Zajmować się tym, co nas buduje. Sublimować emocje. Spróbować zapanować nad zmysłową stroną życia i nie nadużywać "przyjemności".

16 / 7
Miłość i odpowiedzialność.
Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu zlekceważyła czyjeś uczucie. Być może opuściła rodzinę i dzieci. Skrzywdziła kogoś, niewykluczone, że więcej niż jedną osobę.
W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): nieudane, nieszczęśliwe związki, izolacja i samotność, fałszywi przyjaciele, niekorzystne przyjaźnie
Sposób przepracowania:
Powinien uczyć się dokonywać mądrych wyborów. Ponad własne zachcianki i przyjemności przedkładać dobro innych, bliskich osób. Nie oczekiwać wzajemności, lecz dawać z siebie jak najwięcej. Koniecznie pracować nad odpowiedzialnością wobec innych.

19 / 1
Władza i zarządzanie innymi.
Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu nadużywała władzy, tyranizując ludzi. Wykorzystywała i krzywdziła bezlitośnie, nie zważając na krzywdę drugiego człowieka. Cechowało ją zarozumialstwo.
W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): zależność od innych, brak akceptacji, wyśmiewanie i poniżanie przez innych, bycie lekceważonym i pomijanym
Sposób przepracowania:
Zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby. Otoczyć go ciepłem, wsparciem i miłością. Pracować, bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata. Jeśli na stanowisku - mądrze i z miłością zarządzać innymi, okazując im tolerancję i zrozumienie.

26 / 8
Władza, ekspansja, energia, relacje międzyludzkie.
Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu nie dokończyła pewnych karmicznych działań. W tym powinna osiągnąć mistrzostwo. Problemy mogą pojawiać się we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w postaci chorób, jak i kłopotów uczuciowych lub strat materialnych. Wszystko cokolwiek się wydarza jest narzędziem niezbędnym do rozwoju i ... osiągnięcia mistrzostwa. Osoby z tą liczbą często żyją w dostatku i są bardzo nieszczęśliwe z innych powodów.
Sposób przepracowania:
Panować nad sobą i swoimi emocjami. Kierować się sercem i wewnętrzną mądrością. Rozwijać w sobie tą mądrość, rozwijać się duchowo, szukać właściwych nauczycieli i dążyć do Światła!"
Przekierowanie