Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Archanioł Raguel
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Szepcząca

Raguel (Raguil, Rasuil, Rufael, Surjan, Akrasjel - "przyjaciel Boga") - w tradycjach o Henochu, jeden z siedmiu archaniołów. Raguel jest aniołem Ziemi oraz strażnikiem drugiego (lub czwartego) nieba. "Dokonuje [on] zemsty na świecie dostojników niebiańskich", co zdaniem większości komentatorów oznacza, że Raguel wykonuje na aniołach wyroki boskiego sądu. Mimo tak poważnej funkcji kult Raguela (oraz kilku innych aniołów, w tym Uriela) został po tępiony przez synod rzymski w 745 r. (zob. Gu riewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, s. 110). W Pracownikach morza Hugo Raguhel (Raguel) jest demonem, który jedynie "podaje się za świętego" i którego papież Zachariasz "zdemaskował i wyrzucił z kościelnego kalen darza, wraz z innymi demonami noszącymi imiona Oribel i Tobiel" ( Tubuas). Tischen dorf opublikował fragment zakończenia tzw. rękopisu E Apokalipsy św. Jana, którego nie ma w kanonicznej wersji tekstu. Brzmi on na stępująco: "Wtedy Pan pośle anioła Raguela, mówiąc: Idź i zatrąb na aniołów zimna i śniegu i lodu, i wylej gniew mój na tych, którzy stoją po lewicy" (misję Raguela poprzedzało oddzie lenie owiec od kozłów). W gnostycyzmie Ra guela utożsamiano z aniołem o imieniu Telesis. W słowiańskiej Księdze Henocha Raguel (jako Raguil, Rasuil lub Samuil) jest aniołem, który jeszcze za życia przeniósł wiekowego patriar chę do nieba (por. Rdz 5, 24; wyczyn ten przy pisywano także Anafielowi). [Według in nych źródeł Raguel (Raguil, Rasuil) był jednym z dwóch aniołów, którzy towarzyszyli Heno chowi w drodze do nieba i na ziemię; drugim był Samuil lub Semil (zob. Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 51-52) - przyp. tłum.] W jedno aktowej operze The Masque o f Angels, wystawio nej w Nowym Jorku w lutym 1966 r., Raguel był aniołem chóru księstw.


Żródło: "Słownik aniołów w tym aniołów upadłych" G. Davidson

[attachment=1693]
[attachment=1694]
Niedawno skontaktowała się ze mną istota, która przedstawiła się jako Anioł Raguel. Na prośbę jednak o ukazanie swojego światła, powiedział że to niemożliwe, bo możemy rozmawiać tylko, gdy moje miejsce jest dla niego otwarte, że jest tak bardzo zbrukany, że ulice wokół niego są puste i że jest zbyt pełen ludzi i nie może zrobić miejsca dla wszystkich, bo boi się, że to wszystko wybuchnie i nie będzie jego sfery i do niej powrotu. Tak w skrócie.
Najłatwiejszy kontakt tego typu, jakiego doświadczyłem, ale jeśli ktoś chciałby się pokusić o poszerzenie mojej perspektywy o swoje myśli - zapraszam, trochę z Anielskimi frekwencjami krótko się jeszcze koleguję.
Przekierowanie