Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Archanioł Uriel
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
ANIOŁ POKOJU


[attachment=1544]

Archanioł URIEL - "Ogień Boży"
Kolor : purpurowy ze złotym i odcieniami rubinowego
Anielski dyżur : wtorek
Rejon eterycznej siedziby: góry Tatry, na południe od Krakowa, Polska

Prośby :

O duchowe dary: o wewnętrzny pokój, spokój ducha, o rozwiązanie węzłów złości i strachu w naszej psychice, o nową dobrą nadzieje.
O praktyczną pomoc: o pokojowe rozwiązanie problemów w osobistym, społecznym i profesjonalnym współistnieniu, o natchnienie i pomoc siostrom miłosierdzia, lekarzom, pracownikom służb socjalno-społecznych, wszystkim, którzy niosą pomoc innym służąc bliźniemu, w stworzeniu harmonijnego środowiska, dla przejawiania twórczych zdolności i rozwoju. O służbę dla pokoju, o zaprzestanie wojen, o ustanowienie pokoju, o braterstwo i wzajemne zrozumienie, o przejawienie Bożej Sprawiedliwości na salach sądowych i w międzynarodowych odnoszeniach. Archanioł Uriel i Anioły Pokoju są tak wielkie i silne, że światło ich dobrego uśmiechu może rozpuścić pozornie nieprzezwyciężone problemy - w każdej skali. One mogą przynieść pokój w nieszczęśliwe rejony, naszemu domowi, a także rozstrojonemu umysłowi i duszy. Pracują szybko i z ogromną mocą. Zadając im pracę zobaczymy, że nasze problemy znikają tak szybko jak chmury po deszczu. Kiedy prosimy Je o rozwiązanie globalnych problemów miliony Aniołów biorą się do pracy. One pracują z dokładnością mikro-chirurgów - w domu, rodzinie czy psychice. Łagodzą różnice zdań i pomagają likwidować ogniska naprężeń w naszej rodzinie. Pomogą nam wyczerpać do dna cały niepokój z duszy, dodadzą sił, by wybaczyć stare urazy, pokonać złość, rozdrażnienie, samozniszczenie, poczucie bezradności i znanego lub nieznanego strachu. Zobaczycie jakie zmiany One mogą przynieść, kiedy zaprosimy Je do naszego życia.

Dekret :
1. "Archaniele Urielu - uczyń ze mnie narzędzie pokoju"
2. Mówimy modlitwę św. Franciszka z Asyżu oraz powtarzamy 3 razy :
"Archaniele Urielu i Aniołowie Pokoju ! Ja przyjmuję Wasz dar pokoju do mojego serca, do mojej duszy, do mojego ducha, do mojego ciała i umysłu ! Uczyńcie mnie narzędziem Boskiego Pokoju !"

Reguła : Wykonujemy wtedy, gdy jesteśmy zaniepokojeni o realizację projektu, nad którym pracujemy: niezgodą w rodzinie, w rejonie czy kraju. Anioły Pokoju w najlepszy sposób je rozwiążą.

Trina7

wizualizacja:
wyobrażamy sobie jak przepiękna purpurowo-złota z rubinowym energia Archanioła Uriela i Aniołów Pokoju okrąża i otula ludzi oraz tą sytuację, która nas niepokoi lub martwi. Wyobrażamy sobie jak negatywna energia rozpuszczana jest mocą pokoju. Mówimy ile razy trzeba:
JAM JEST życzliwym deszczem pokoju
JAM JEST przejawem Boskiej doskonałości
JAM JEST bicie serca Boskiej miłości z Nieba
JAM JEST tajemną mocą nieskończonej miłości i współczucia
JAM JEST płomieniem miłości dającej wsparcie wszystkiemu
JAM JEST realizacją mocy miłości
JAM JEST zewnętrzne uosobienie Boskiej wolności
JAM JEST mocą głębokiego spokoju
JAM JEST mocą wielkich strumieni miłości i pokoju kładącą kres złości, niezgody i rozpaczy
JAM JEST odrodzenie nadziei w sercach, które ją utraciły
JAM JEST zrozumienie tam, gdzie uszy są gotowe słyszeć i serca gotowe przyjmować
JAM JEST wybawienie ludzi od okowów wojny
JAM JEST posłannikiem pokoju.

MODLITWA ŚWIETEGO FRANCISZKA Z ASYŻU
Panie, uczyń mnie instrumentem twojego pokoju,
tam, gdzie istnieje nienawiść, pozwól mi siać miłość.
Gdzie krzywda, wybaczenie.
Gdzie wątpliwość, wiarę.
Gdzie rozpacz, nadzieję.
Gdzie ciemność, światło.
Gdzie smutek, radość.
O Święty władco, spraw, abym nie tyle
poszukiwał pocieszenia, co pocieszał,
nie tyle szukał rozumienia co rozumiał,
nie tyle szukał miłości, co kochał.
ponieważ poprzez dawanie otrzymujemy,
poprzez wybaczanie sami uzyskujemy przebaczenie.
A poprzez śmierć sami rodzimy się do życia wiecznego .

Szepcząca

I znowu informacyjnie za książką G. Davidsona "Słownik aniołów w tym aniołów upadłych",


Uriel ("ogień Boży lub "światło Boga")- w literaturze pozakanonicznej, jeden z najwyż szych rangą aniołów; według różnych źródeł: serafin, cherubin, regent Słońca, płomień Boży, anioł obecności, władca Tartaru (Hadesu), ar chanioł zbawienia (jak w Czwartej Księdze Ezdrasza) oraz anioł światłości. W etiopskiej Księ dze Henocha anioł "sprawujący władzę nad gro mem i trwogą". W Życiu Adama i Ewy Uriel jest aniołem skruchy. Jak przypuszcza Anscar Vonier (zob. Smith G., The Teaching of the Catholic Church), Uriel "jest duchem, który stał u bram raju utraconego z mieczem ognistym w dłoni". W apokryficznym Życiu Adama i Ewy anioł ten jest jednym z "cherubinów" strzegących bram raju, o których wspomina Księga Rodzaju 3. Imienia Uriela wzywano w starożytnych litaniach. Jak głoszą legendy, Uriel był jednym z aniołów, który pomógł pogrzebać Adama i Abla (zob. Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 97 -98; Hastings, Dictionary of Bible); aniołem, który walczył z Jakubem w Penuel; pogromcą wojsk Sennacheryba (por. 2 Krl 19, 35; 2 Mch 15, 22); aniołem, którego Bóg posłał, aby ostrzegł Noe go przed zbliżającym się Potopem (zob. etiop ska Księga Henocha 10, 1-3; Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 107). [W tradycji żydowskiej Uriel jest także aniołem, który "wysuszył Morze Czerwone, aby Izraelici mogli przez nie przejść, i ukazał się rodzicom Samsona, by im oznajmić, że będą mieli syna, który ocali Izrael przed Filistynami' (zob. Unterman, Encyklopedia trady cji i legend żydowskich, s. 292) - przyp. tłum.] Wypada jednak zaznaczyć, że wszystkie te wy czyny tradycja przypisuje także innym aniołom. Zdaniem Louisa Ginzberga określenie "Książę Światłości" wesseńskiej Regule Zrzeszenia od nosi się do Uriela (zob. Tyloch, Rękopisy z Qum ran nad Morzem Martwym, s. 79, przyp. 39). We dług niektórych źródeł Uriel był aniołem, który wprowadził Ezdrasza w arkana wiedzy niebiańskiej, tłumaczył proroctwa oraz wyprowadził Abrahama z Ur. W tradycji późnego judaizmu "Uriel zajął miejsce Fanuela" jako jeden z czterech aniołów obecności (zob. Charles, The Book of Enoch); był także wymieniany jako anioł września oraz anioł stróż wszystkich urodzonych w tym miesiącu. Według Barretta (The Ma gus), Uriel sprowadził na ziemię alchemię, "boską sztukę', oraz dał ludziom kabałę, "klucz do mistycznej interp-etacji Pisma Świętego" (według innych źródeł, uczynił to Metatron). [Według Talmudu Uriel jest aniołem, za pośrednictwem którego "ludzie dostąpili poznania Boga" (zob. Cohen, Talmud, s. 77). "Imię Uriela wypisywano na amuletach mających pomagać ludziom w zgłębianiu Tory, ponieważ reprezentuje on światłość Bożej nauki" (zob. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 292). W Zoharze Uriel jest "chorążym" drugiej chorągwi wojsk niebiańskich oraz jednym z czterech aniołów stojących przy Tro nie Chwały. "Jego miejsce jest z przodu Boga i człowieka" (zob. Opowieści Zoharu, s. 155,157). Wedhzg Ewangelii Bartłomieja, Uriel został stworzony jako piąty anioł, po Satanaelu, Michale, Gabrielu i Rafale (zob. Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, cz. 2, s. 506). Jak utrzymywał John Dee, Uriel był aniołem, który podarował mu "cudowne zwierciadło" (zob. Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce, s. 135-136) - przyp. tłum.] Milton (Raj utracony III, 802-804, 853-855) opisał Uriela jako archanioła, "jednego z tych siedmiu, co najbliżej tronu / Bożego stoją' oraz jako "regenta Słońca", którego "w Niebiosach / Najprzenikliwszym [...] nazwano z duchów". W The State of Innocence Dryden przedstawił Uriela zstępującego z nieba na rydwanie ciągnionym przez białe konie. Pomimo sławy, jaką się cieszył, Uriel był jednym z aniołów, których kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza podczas synodu rzymskiego w 745 r. (ten sam los spotkał m.in. Raguela i Tubuela). [W Diable kulawym Lesage'a Uriel jest demonem. W judaizmie natomiast jeszcze dziś spotyka się ślady kultu "świętego Uriela". Współcześni Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: "Winni Pana, Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawi cy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafael za mną, a ponad głową przebywa obecność Boga" (zob. Cohen, Talmud, s. 75, przyp. 34) przyp. tłum.] Imię Uriela, jak się uważa, po chodzi od imienia proroka Uriasza. W literaturze apokryficznej i okultystycznej Uriel jest utożsamiany z Nurielem, Urjanem, Jeremielem, Razjelem, Wretilem, Surielem, Puruelem, Fanu elem, Jehoelem, Izrafelem, a także z aniołem Jakubem-Izraelem. W pseudoepigraficznej Mo dlitwie józefa Jakub powiada: "Kiedy szedłem z Mezopotamii syryjskiej [sic!], Uriel, anioł Boży, stanął na mojej drodze i rzekł: "Zstąpiłem na ziemię, aby zamieszkać wśród ludzi, i teraz zowią mnie Jakubem"" (zob. Ginzberg, The Le gends of the Jews, t. 5, s. 310). Znaczenie tej opowieści jest niejasne, chyba że przyjmiemy, iż Uriel "wstąpił" w Jakuba w czasie walki z patriarchą w Penuel; takiemu założeniu przeczy jednak relacja zawarta w Księdze Rodzaju. W Midraszu Agada Exodus Uriel jest aniołem, który miał ukarać Mojżesza za zaniedbanie prze pisanego Prawem obowiązku obrzezania jego syna (zob. Unterman, Encyklopedia tradycji i le gend żydowskich, s. 292; według Zoharu aniołem tym był Gabriel; w The Legends of the Jews Ginzberga misja ta została powierzona dwóm aniołom o imionach Af i Chema). W Księdze Sybilli Uriel jest jednym z "nieśmiertelnych aniołów wiekuistego Boga", którzy w Dniu Ostatecznym rozbiją mosiężne wrota Hadesu i "wy prowadzą stamtąd żałosne cienie, ba, dusze starodawnych Tytanów i gigantów, oraz wszystkich, których pochłonął potop [...], a następnie zawio dą je przed Tron Boży [...] na sąd". [Por. Apo kalipsa Eliasza, gdzie Uriel jest jednym z dwóch aniołów (drugim jest Gabriel), którzy w dniu Sądu Ostatecznego zaprowadzą do raju "naznaczonych pieczęcią Chrystusa" (zob. Rubinkiewicz, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, s. 117) - przyp. tłum.] Uriel płynący "po promieniu słońca" i szybujący "gładko nad mrokiem wieczoru" (zob. Milton, Raj utracony IV, 710-711) widnieje na rycinie w The Poetical Works of John Milton (wyd. Hayleya). Jak twierdzą znawcy przedmiotu, Uriel przedstawiony jest także (jako anioł zemsty) na obrazie Prud'hona Sprawiedliwość i Zemsta ścigające Zbrodnię. Spośród współczesnych sądów o Uńelu ciekawa wydaje się opinia Curry'ego (Milton's Ontology, Cosmogony and Physics), który nazwał tego anio ła "pobożnym, ale niezbyt spostrzegawczym fizykiem wyznającym filozofię atomistyczną".
Przekierowanie