Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Król Denarów
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
To dżin z lampy, pojawia się i znika wtedy kiedy potrzeba. To człowiek rozsądny, praktyczny ostrożny a przede wszystkim godny zaufania. Symbolizuje osobę na wysokim stanowisku, dla którego liczy się sukces zawodowy, zaszczyty i powodzenie przed rodziną, choć na swój sposób o nią dba aby jej nic nie zabrakło. Czasem sponsor.

Człowiek na stanowisku, majętny, jego sytuacja finansowa jest ustabilizowana. Mężczyzna zadowolony, z tego co osiągnął. Karta reprezentuje osoby, które wspaniale radzą sobie w dziedzinach, związanych z obrotem pieniędzy lub rzeczami wartościowymi. Może wskazywać na osoby z zawodami takimi jak, bankier, makler, handlowiec, księgowy, agent nieruchomości. To również doskonały przedsiębiorca, właściciel firmy, zarządca. Pojawienie się karty w układzie może wskazywać na planowanie ważnych przedsięwzięć finansowych, inwestycje, interesy, porady finansowe, poszukiwanie bezpieczeństwa materialnego.
Źródło
[attachment=733][attachment=734]

Pozytywy:
Czas realizacji prognozy przełom Grudnia i Stycznia.

Choroby: ostrzega przed kłopotami z układem kostnym.
Dobra sytuacja finansowa, uzyskanie poparcia majętnego człowieka. Człowiek stały, godny zaufania, cierpliwy, czasami zbyt powolny w działaniu. Dobre czasy dla operacji finansowych. Przypływ gotówki, sprawy prawne, podpisywanie ważnych kontraktów, niekiedy ogromny dar matematyczny. Nasz opiekun finansowy.

Negatywy:
Czas realizacji prognozy przełom Grudnia i Stycznia.

Choroby: ostrzega przed kłopotami z układem kostnym.
W negacji – słabość, perwersja, korupcja, niepowodzenie w procesie sądowym. Materialista, skąpiec, nudziarz ze skłonnościami do tyranii.

Opis wg. Joanny Stawińskiej "Twój Magiczny Niezbędnik".
Pozytywy:
Męstwo, inteligencja, zdolności intelektualne oraz te potrzebne do prowadzenia interesów, czasami talenty matematyczne i osiągnięcia tego rodzaju; sukces w tych dziedzinach.
Dodatkowo: mężczyzna raczej ciemnowłosy, kupiec, mistrz, profesor.

Negatywy:
Występek, słabość, brzydota, przewrotność, korupcja, niebezpieczeństwo.
Dodatkowo: stary złośliwy człowiek.

Opis wg. E. A. Waite'a "Obrazkowy klucz do Tarota".
Pozytywy:
Doświadczony przywódca, osoba inteligentna i z charakterem. Zmysł do interesów. Zdolności matematyczne. Lojalny przyjaciel. Wartościowy małżonek. Mądre inwestycje. Umiejętność zdobywania pieniędzy i dóbr materialnych.

Negatywy:
Korupcja. Nieprzebieranie w środkach dla osiągnięcia celu. Występek. Niewierność. Stary i zły człowiek. Niebezpieczeństwo. Skąpstwo.

Opis wg. Rafała T. Prinke "TAROT dzieje niezwykłej talii kart".

Wrozka Hanna

Nie można zapomnieć też o tym, że Król jak to przystało na tego który "ma i posiada", bywa lubieżnikiem. To tak w ramach "cienia".
Król Denarów

Król Denarów – przedostatnia karta symbolizująca osoby, charakter osób , tą wewnętrzna strukturę która powoduje , że w taki a nie inny sposób funkcjonujemy w naszym życiu codziennym. , że w taki a nie inny sposób tworzymy system relacji z otoczeniem, że w taki a nie w inny sposób tworzymy swoje wewnętrzne potrzeby i te potrzeby staramy się zaspokoić poprzez relacje ze światem zewnętrznym.
Król Denarów – powietrze ziemi. Włada przestrzenia ostatniej dekady Barana , dwóch pierwszych dekad Byka.
Karta która przedstawia Króla Denarów również nazwana jest przez zakon Złotego Brzasku – „Panem ziemskich tronów”. Rzeczywiście jest to symbol który przede wszystkim mówi o zagospodarowaniu tego co nazywamy materia. I nie chodzi tylko i wyłącznie tylko o materię, w sensie pieniędzy – chodzi o kreację fizycznego świata.
Król Denarów jest zdecydowanie przedstawiony jako ktoś kto nad tym światem materialnym panuje. , ktoś kto ten świat materialny w sposób fizyczny zmienia. Jako, że jest to powietrze ziemi to jego działanie opiera się nie o realną pracę rąk ale przede wszystkim jego działanie oparte jest o myśl która własnie kreuje rzeczywistość. , o myśl która przede wszystkim skierowana jest na tworzenie ale tworzenie w tej sztywnej materii.
Na karcie Crowley’a wszystkie symbole odwołują się do Byka . I nie tylko dlatego, że karta ta mówi o zodiakalnym znaku Byka ., ale tez dlatego, że Byk jest symbolem płodności ziemi. Ten Byk jako symbol płodności, jako symbol urodzajności , jako symbol ziemi i jej możliwości pomnażania dóbr w wielu mitologiach – Byk symbolizował najwyższe bóstwo. Stąd tez jest ta informacja , że Król Denarów jest tym absolutem , który działa sprawczo i zarządzająco z ukierunkowaniem na pomnażanie tego elementu żywiołu , który nazywamy ziemia. Zeus tez na ziemie schodził bardzo często wcielając się w postać Byka. Dlatego jest to ten rodzaj nadrzędności bóstwa , tutaj poniekąd jakby użyty przynajmniej w systemie kart Crowley’a. Po co schodził? – żeby rozsiewać swoje boskie nasienie. , żeby robić to co do niego należało i wprowadzać ziemianki w stan płodności ich ciała.
W ręku Króla Denarów znajduje się również dysk. Dysk który u Crowley’a przybiera postać globu ziemskiego opisanego, zapełnionego wzorami matematycznymi. To też jest jakby symbol tego, że w świecie materii funkcjonuja zasady które da się ująć. Zasady, które opisuja przyczyne i skutek. Czyli kierując się konkretnymi założeniami używając do tego konkretnych posunięć można wyliczyc skuteczność , realna skutecznośc materialną naszego działania obliczonego na zysk. Matria jest być może najtrudniejsza do kształtowania przestrzenią ale jednocześnie najłatwiej zauważyć naszą skutecznośc jej kształtowania. Stąd tez król Denarów przede wszystkim jest tym który zawęża swój obszar działan, swój obszar próby zrozumienia czy to praw natury czy tych wzorów matematycznych do przestrzeni w której może w sposób realny działać.
Jako ostania karta – 78 karta tarota jest również odniesieniem , przeciwstawieniem do karty Głupca. Często nazywa go się Światem Małych Wtajemniczeń. I tu jest ta podstawowa różnica przesłania tego króla jeśli chodzi o wszystkie inne dotyczące innych królów. Dlaczego? – wiemy o tym z Wielkich Wtajemniczeń , że karta Świata przede wszystkim mówi o zatarciu się granic. Pomiędzy nami a światem zewnetrznym. Stąd jest ta nasza wolnośc – nie dlatego, że przestajemy mieć swoja odrębnośc ale dlatego, że nie toczymy wojny z przestrzenią zewnetrzna. Że tworzymy system harmonijnego wspólistnienia , który daje nam przede wszystkim poczucie wolności ale nie poczucie bezkarności. I tu jest też to nawiązanie. Król Denarów jest dokładnie tym, który poznał świat materii w sposób taki, że stał się jego częscią.
Aspekt Króla Denarów jest to przede wszystkim koncetracja na materii. To co bardzo często przez kobiety jest postrzegane jako materializm . W wymiarze Króla Denarów jest to słuszne skoncentrowanie uwagi na dziele tworzonym. Królowie zarządzaja przestrzenią – Król Denarów jako jeden z nielicznych najsilniej ogranicza swoje zainteresowanie do racjonalnej analizy tej przestrzeni. On się nie angazuje w fizyczne kształtowanie przestrzeni materialnej. On podejmuje decyzje pod wpływem których ta przestrzeń jest racjonalizowana. To własnie Król denarów szuka różnych zastosowań na rzeczy które są w jego obszarze od dłuższego czasu. W ten sposób nadaje szerszy aspekt tym przedmiotom, tym osiągnięciom które już zostały zgromadzone w jego strefie wpływów. Myślę, że alchemicy którzy próbowali zrobić złoto ze wszystkiego co im się pod ręce nawinęło symbolizowani byliby przez Króla Denarów. Jest to skupienie na akcie stwarzania materii nie poprzez jej wytwarzanie tylko poprzez uzyskanie wiekszej płodności tego co już jest.
Jako człowiek jest niewątpliwie człowiekiem kierującym się tylko i wyłącznie racjonalizmem, Dlatego bardzo często są to ludzie którzy osiągają bardzo wysokie funkcje społeczne , bo kierują się – „każdy skutek ma przyczynę” . jeżeli znamy przyczyne lub jeśli potrafimy wygenerować przyczynę to absolutnie w 100% musi nastapić skutek. To jest to matematyczne 2+2 =4. Nie może być 3 z kawałkiem, nie może być 5, bo nawet jeśli jest to 5 w wyniku to nie jest to nadmiar. Jest to błąd w wyliczeniu czyli skutkiem może być niedomiar.
Król Denarów bardzo często symbolizuje ludzi którzy stanowia autorytet w sferze zarządzania materia w tym również i pieniędzmi.
Król Denarów może bardzo często symbolizować człowieka którego ja nazywam „prezesem finansowym firmy”. Jego decyzje ograniczaja się do analizy intratności. I koniec. I tutaj nikt nie jest w stanie przekonac go o atrakcyjności czegoś jeśli to coś nie tworzy systemu wymiaru materialnego.
Król Denarów będzie często wyrażał przedstawicieli tzw. przedsiebiorstw finansowych. Czyli tutaj mamy wszelkiego rodzaju nie Izby Skarbowe , bo Izbą Skarbowa byłaby Królowa Denarów jako reprezentacja przestrzeni materialnej znaczy Urzędy skarbowe ale Król Denarów będzie mówił o Izbie Skarbowej czyli o ustawodawcy który wysyła te mniejsze aspekty do realizacji założeń a sam jest nadrzędnie kierujący tym wszystkim.
Król Denarów również nie będzie z pracownikami swoimi żadnej zależności intelektualno emocjonalnej. On będzie weryfikował ich działania poprzez wymiar skutku materialnego. I bez względu na to czy ten ktos będzie obiecujący w przyszłości czy nie – na poziom obiecujący wchodzi Król Mieczy , na poziom –ten człowiek ma potencjał tylko trzeba go pokierować – wchodzi Król Buław , a król denarów wejdzie na poziom intratności danego pracownika. Czyli bilansu pomiędzy kosztem utrzymania tego pracownika a realnym wypracowanym zyskiem.
Król Denarów również jest człowiekiem który jest absolutnie kompetentny. Jest pomysłowy i w tym wszystkim jest człowiekiem nie działającym pod wpływem chwili. Jest człowiekiem który ekonomię stosuje w każdym aspekcie swojego życia. Stąd też często wyraża ludzi ,którzy obwieszczaja , że sa ateistami. Czyli nie może być Boga bo żaden rachunek matematyczny nie definiuje Boga jako stwórcy. Definiuje to wzór powstawania wody, definiuje to wzór powstawania białka natomiast Bóg który nie jest zdefiniowany przez wzór matematyczny nie jest czymś co jest w stanie uznac król Denarów.
Również wymiar ateizmu może symbolizować Król Mieczy. ., bo on będzie próbował zrozumieć proces działania stwórczego Boga. Będzie polemizował i wytaczał argumenty za i przeciw. Wiary się nie da zdefiniowac – wiare się ma albo się nie ma. Boga albo się uznaje jako wyższy aspekt człowieczeństwa albo nie.
Karta Króla Denarów wskazuje nam również na charakter emocji jaki towarzyszy tworzeniu zwiazków sygnowanych przez Króla Denarów. Jest to wymiar absolutnie materialnej kreacji przestrzeni. Król Denarów kiedy kocha dba o komfort materialny w tego kogo kocha.
Jest to często wymiar biznesmena którego rodzina opływa w absolutny dostatek i każdy sygnał docierajacy do niego , że czegos brakuje, czegoś nie ma , cos powstało nowego a rodzina nie ma do tego dostepu insp[iruje go do kolejnych działań w obszarze materii, żeby im to ofiarować. A problem polega na tym, że może go w ogóle w tymu nie być. Ale jego miłośc wyraża się poprzez zabezpieczenia materialne.
Jest człowiekiem o tyle niebezpiecznym , że opierając się na materii swoich wrogów nie będzie niszczył nijak inaczej jak tylko zabierając im materie spod nóg.

Negatywnym aspektem Króla Denarów jest to co pozytywnie realizowane daje jego plusy. Więc w minusie jest to zdecydowanie materializm. Taki zimny, twardy materializm.
Problemem również przy negatywnym aspekcie Króla Denarów będzie tendencja do uzalezniania materialnego od siebie a wtedy do wyznaczania komus bardzo niskiej pozycji, takiego braku szacunku.
Jest również negatywem Króla Denarów snobizm. I to ten snobizm w takiej najgorszej formie. , który stanowi przede wszystkim mieć a nie być.
I to co jest tez negatywnym aspektem jest to rozrzutnośc i trwonienie zdobytych dóbr nie przez samego siebie. Czyli często wystepuje to w układzie tzw. „czarnych owiec rodzinnych które nagle roztrwaniaja cięzko zdobyty przez pokolenia majatek.
(wg. programu .Danuty- tarocistki)
Jak zinterpretować Króla monet, gdy wyjdzie w odpowiedzi na pytanie: dlaczego mężczyzna chce ożenić się z daną kobietą?
Odpowiedź przecież jest prosta.
Mogą decydować tutaj sprawy finansowe lub typowo materialne ( np. mieszkanie, nieruchomości, inne ... ), niż szczere i poważne uczucie.

Mikesz
Czyli jednak. Dziękuję za interpretację.
Przekierowanie