Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Astrologia hebrajska - Neptun
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Astrologia hebrajska


Szin i Neptun


[attachment=1063]

Postrzeganie poza zmysłowe, sygnalizowane w horoskopie przez Neptuna, pozwala nam wdrażać w praktyce prawa inteligencji, duszy i ducha - uczy litera-liczba szin.


Wnaszej podróży, odkrywającej kolejne etapy życia w ujęciu astrologii hebrajskiej, wkraczamy w fazę trzecią, która zaczyna się w dniu piątych urodzin, a kończy w ostatnim dniu siódmego roku życia. Hebrajczykom udało się trafnie uchwycić przejście z wczesnego dzieciństwa do wieku młodzieńczego - fazę tę nazwali późnym dzieciństwem. Upływa ono pod znakiem Wenus, planety związanej z literą peh, która oznacza usta mowę, słowa, intencję, siłę woli, a także ekspresję duszy. Fa za ta wiąże się z przebudzeniem świadomości, okresem w życiu dziecka, w którym odkrywa świat, zaczyna tworzyć, w pewnym sensie, własne scenariusze, realizować swoje marzenia. Faza czwarta obejmuje okres od ósmych urodzin do wigilii osiemnastych. Jak widać, jest to o wiele dłuższy odcinek czasu, trwający ponad dziesięć lat. Odpowiada, naturalnie, wiekowi dojrzewania. Wykazuje analogie ze Słońcem i kaf jedenastą literą-liczbą kodu kabalistycznego, która mówi o uzyskaniu umiejętności wyrażania własnej woli. Jak może pamiętacie, siłę woli symbolizuje wgłębienie dłoni lub otwarta dłoń. Przy tej okazji zobaczyliśmy, jak w miarę gotowości do przyjmowania dłoni, jej właściciel w przyszłości jest w stanie więcej brać i pojmować, a tym samym wyrażać swoją wolę. Realizowanie jej jest więc ważną fazą, gdyż marzenia i ich uświadomienie sobie w poprzedniej fazie są obecnie przez przyszłego mężczyznę czy kobietę testowane za pomocą siły woli, będącej kluczem do urzeczywistniania własnych pragnień; nadziei i motywacji. W tym miejscu należałoby podkreślić, że w świetle astrologii hebrajskiej wymienione dotychczas fazy są jednakowo ważne. Namawiamy więc wszystkich rodziców, będących również w jakimś sensie nauczycielami dla swoich dzieci, aby przyjrzeli się uważnie każdej z tych faz, które są przekazywane przez różne kultury i antyczne tradycje.
Nawet pobieżny opis pierwszych czterech faz życia wskazuje, że rozwój dziecka poddany jest niezmiennym prawom, mądrze skodyfikowanym przez naszych przodków i działającym do dziś. Jeśli towarzyszymy swoim dzieciom w ich podróży przez fazy życia, nie ingerując, nie modyfikując ich zachowań, zgodnie z konwenansem, zanim będą same zdolne ustosunkować się do pewnych reguł, a więc wyrazić swoją wolę, bierzemy autentyczny udział w grze życia. Jeśli nie - oszukujemy i umniejszamy nasze dzieci i siebie samych.

CZYM JEST SZIN?


Szin jest nieustannie rozprzestrzeniającą się kosmiczną zasadą, która, jak przyszły mężczyzna czy kobieta, nie oszukuje, gdyż może być tylko tym, czym jest. Aby ją zrozumieć, musimy wznieść się na poziom duchowy w najwyższym, najczystszym i najdoskonalszym tego słowa rozumieniu. Jak wiadomo, rozwój duchowy nie jest możliwy bez introspekcji. Jednak owo zagłębienie się w siebie może prowadzić do pewnej izolacji, zatrzaśnięcia wrót między sobą a światem czy wręcz zerwania ze światem. Ktoś, kto wyrusza w podróż do wnętrza samego siebie, pragnąc zagłębić się we własnej, unikalnej świadomości, powinien szukać świata wewnętrznego po to, by odnaleźć swoje miejsce w tym zewnętrznym.
Każde objawienie duchowe otwiera nas na świat zewnętrzny, czyniąc nas uważniejszymi i bardziej receptywnymi, a tym samym lepszymi, szlachetniejszymi, hojniejszymi, uczciwszymi, sprawiedliwszymi, wyrozumialszymi i tolerancyjnymi. W ten właśnie sposób szin symbolizuje duszę świata i rozumienie życia. Każdy z nas jest manifestacją duszy świata. Musimy nauczyć się żyć z nim w symbiozie. Możemy ją osiągnąć, kontrolując i wdrażając osobiste pojmowanie życia.

SZIN A NEPTUN


Na poziomie realnym szin odpowiada rozumieniu życia, na poziomie duchowym jest duszą świata, zaś na poziomie mitycznym - duchem Boga. Szin jest więc pojmowaniem w znaczeniu inteligencji, duszy i ducha, które operują na trzech poziomach świadomości, ale nie oddzielnie. Jednak nasz umysł tak funkcjonuje, że zasady te wydają się nam abstrakcyjne, gdyż postrzegamy je teoretycznie, nie wiemy natomiast jak wdrażać je w praktyce. W efekcie przywykamy do nich nieświadomie, mimo woli nieporadnie eksploatując własne - utracone, zapomniane czy odrzucone szanse, które jednak żyją w nas. Owe możliwości, często przejawiające się w sposób postrzegany przez nas jako irracjonalny, to nasze emocje, inspiracje, intuicje, przeczucia, zdolności pozazmysłowe. które wysyłają nas w podróż, fizycznie nie ruszając z miejsca, w inne, nieokreślone wymiary, których specyfiki nie rozróżniamy. O tym właśnie informuje położenie Neptuna w horoskopie urodzeniowym. Pozbawiając ludzką istotę wyobraźni, ucieczki w marzenia, wzruszeń, przeczuć, zachwytów i sublimacji, jak również odcinając człowieka od świata - więzimy go w świecie pozbawionym duszy i dróg wyjścia.
Przekierowanie