Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Astrologia hebrajska - Merkury
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Astrologia hebrajska


Resz i Merkury


[attachment=1062]

To. co przechodzi przez usta człowieka, pociąga za sobą cały łańcuch skutków. Do tego sprowadza się analogia między resz a Merkurym.


Poza zadziwiającymi, wręcz genialnymi analogiami między literami-liczbami kabały a planetami i znakami zodiaku, astrologia hebrajska nie wniosła nic oryginalne go, czym różniłaby się od astrologii mezopotamskiej czy babilońskiej, przejętej i udoskonalonej przez Arabów, aż po swoją współczesną formę. Astrologia hebrajska, oparta na własnej tradycji kulturowej - dzięki której lepiej rozumie my jej przesłanie - oprócz cech przypi sywanych każdemu z dni tygodnia, charakterystycznych także dla osób w nim urodzonych, wyróżnia również siedem etapów życia ludzkiego. Pierwsza faza, od chwili narodzin do ostatniego dnia drugiego roku życia, uważana jest za fazę przyjęcia, powitania. Nawiązuje również do przyjmowania, ponieważ dziecko przychodzące na świat ma z nim kontakt głównie cielesny, instynktowny, pierwotny, a więc zasadniczo receptywny. W pierwszym okresie, wczesnej fazie ziemskiego życia, dziecko więcej odczuwa i odbiera, niż daje. Dlatego według astrologii hebrajskiej dwa pierwsze lata życia dziecka upływają pod znakiem Księżyca. Dowodem związków małej istotki z satelitą Ziemi jest fakt, że ulega licznym zmianom w ciągu tych pierwszych lat, a jej kształty nabierają krągłości, które są przypisywane formom lunarnym. Druga faza, od pierwszego dnia trzeciego roku życia do ostatniego dnia piątego roku, jest. jak wiemy, fazą rozwoju. Dziecko wyrusza na podbój świata w sensie zarówno fizycznym, jak i intelektualnym. Jego efektem jest uświadomienie sobie przestrzeni, która je otacza i jej ograniczeń, otoczenia, znajomych przedmiotów, po które sięga chętnie, często niepomne niebezpieczeństw i zakazów, których nie zna-, ale których musi się nauczyć, wreszcie - wkracza w świat komunikacji, kontaktów, języka. Ciekawość, ruchliwość, kontakty, nauka języka i mony, wszystko to. naturalnie, umiejscawia nas w królestwie Merkurego, planety, którą astrologia hebrajska rozpoznaje jako drugą. Jak widać, pierwsza faza podlega Księżycowi, druga Merkuremu, gdy tymczasem w tradycyjnej hierarchii pierwszą planetą jest Słońce. Jednak przyglądając się cechom Księżyca i Merkurego, nietrudno zrozumieć, dlaczego pięć pierwszych lat życia przyporządkowanych jest tym właśnie planetom.

CZYM JEST RESZ?


Tak więc druga faza życia i Merkury wiążą się z dwudziestą literą-liczbą kodu kabalistycznego, który w czystej postaci można odczytywać jako potężny, nieustający, organiczny, fizyczny i uporządkowany ruch kosmosu. Jak z tego wyraźnie widać, w kosmosie, a więc owej ludzkiej koncepcji jakiegoś uniwersalnego „porządku'' (takie jest pierwotne znaczenie greckiego słowa kosmos), wszystko jest w nieustannym ruchu, nic nie jest stabilne i zdefiniowane. Resz symbolizuje wszelki ruch zorganizowany, opanowany, kontrolowany, niezbędny i pożyteczny. Ów ruch, w sensie figuratywnym, wyraża ruch głowy, która, jak wiemy, może zwracać się swobodnie w prawo i w lewo, ale również władzę naszego mózgu, czyli także głowy, nad wszelkimi ruchami naszego ciała, a nawet narządów wewnętrznych, bez których ciało nie może funkcjonować. W sensie symbolicznym resz nawiązuje do ruchu zamykania i otwierania ust, niezbędnego do wymawiania stów, ale również spożywania pokarmu. Mówienie i jedzenie to dwie czynności, które doskonale odzwierciedlają cechy resz: dla starożytnych obie te funkcje ust podlegały wspólnej zasadzie.
Według nich człowiek jest zarówno tym, co je, jak i tym, co mówi. Jeśli spożywa produkty zdrowej ziemi, jego ciało jest zdrowe. Podobnie, jeśli duch człowieka jest zdrowy, jego mowa jest zdrowa. I na odwrót: niezdrowe produkty szkodzą ciału, a wtedy duch zły lub wynaturzony wypowiada słowa szkodliwe i nienawistne.

RESZ A MERKURY


Każdy, kto zna astrologiczne cechy Merkurego, natychmiast dostrzeże jego analogie z dwudziestą literą-liczbą. W horoskopie urodzeniowym planeta ta informuje nas o inteligencji i umyśle jednostki, jej mentalności, poglądach, wierzeniach i ideałach, z którymi się identyfikuje i które przyswaja. Wiedząc, co jest pokarmem duchowym danej osoby, możemy łatwiej pojąć, co myśli i kim jest. Kto z kim przestaje, takim się staje, mówi przysłowie. Owo ..przestawanie" w tym przypadku nie dotyczy wyłącznie osób, kontaktów. Jest również obcowaniem z poglądami, zasadami, zachowaniem i stylem życia. Przez wymawiane słowa człowiek wyraża to, kim jest. wzbudza dokoła siebie ruch, niekiedy wręcz reakcję łańcuchową. Upraszczając należałoby powiedzieć, że słowa mogą nieść harmonię i pokój, lub przeciwnie, siać chaos i wojnę. Jedną z ważniejszych analogii między resz a Merkurym jest fakt, iż dotyczą wojny i pokoju. Na ogół sądzi się, że Mars jest bogiem wojny. W rzeczywistości planeta ta jest planetą czynu. Jednak u podłoża wojny, jak również pokoju w świecie ludzkim, leżą poglądy, wierzenia, ideologie, a także duch pojednania lub nietolerancji, czyli atrybuty Merkurego, nie Marsa.
Przekierowanie