Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Archanioł Azrael
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[attachment=1059]

Archanioł Azrael

Przynosi ulgę w cierpieniu oraz napełnia radością serca pełne smutku. Opromienia niebiańskim światłem każdą duszę, której tylko dotknie, a sama jego obecność wystarcza, aby pomóc pogrążonemu w smutku odzyskać wiarę w jaśniejsze jutro.

Przywołaj Azraela i pracuj z nim nad podniesieniem poziomu energii u potrzebujących. Oczyści twoje serce z pozostałości smutku, a potem wspólnymi siłami rozświetlicie serca innych ludzi. Archanioł Azrael przypomina ci, iż szczęście jest święte i, że najlepszym sposobem uczenia tych, którzy odeszli, jest cieszeniem się swoim życiem.

źródło: Doreen Virtue, Przesłania...

Trina7

Imię Archanioła AZRAELA oznacza „ten, któremu pomaga Bóg”. Azrael bywa nazywany Aniołem Śmierci, ponieważ wychodzi na spotkanie ludziom podczas fizycznego przejścia i eskortuje ich w drodze na drugą stronę. Pomaga duszom, które właśnie tam przeszły, poczuć się kochanymi i daje im ukojenie. Archanioł ten towarzyszy kapłanom wszystkich religii, a także duchowym nauczycielom.

Jako Anioł Śmierci w islamie występuje w legendzie o cudownym wniebowstąpieniu proroka (Miradżu), według mitów ludowych kultury islamskiej strzeże Tablicy, na której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć – od pierwszej pary aż do końca świata. Archanioł Azrael bywa utażsamiany z Archaniołem Rafałem.

Jego funkcja anioła śmierci wiąże się z mitem o stworzeniu człowieka. Allah zamierzał stworzyć najwyższą po sobie istotę – człowieka – z prochu ziemi. Iblis, dowiedziawszy się o tym i zazdrosny o swoją uprzywilejowaną pozycję, przekonał ziemię, by ta błagała każdego, kogo Allah pośle, by nic z niej nie zabierał. Pierwszym posłańcem był Dżibril, lecz dał się ubłagać ziemi i wrócił bez niczego. Dopiero Azrael, rzekłszy "Nie będę nieposłuszny rozkazom mego Pana" wziął po garści z każdego z rodzajów ziemi, z ziemi wszystkich kolorów i odcieni (w ten sposób mit tłumaczy różnorodność gatunku ludzkiego). W nagrodę Bóg dał mu władzę nad ludzkimi duszami po ich śmierc

W mistyce żydowskiej Azrael jest wcieleniem zła, i w Koranie pojawia się jako Malaikat Maut (dosłownie: anioł śmierci).

źródło: wikipedia

Szepcząca

Azrael (Azrail, Aszriel, Azriel, Gabriel -"ten, któremu pomaga Bóg") - w tradycji ży-dowskiej i muzułmańskiej, anioł śmierci zamie-szkujący trzecie niebo. W islamie Azrael bywa utożsamiany z Rafałem (Rafaelem). Według tej tradycji ma on "siedemdziesiąt tysięcy stóp i cztery tysiące skrzydeł, a w jego ciele znajduje się tyle oczu i języków, ile żyje ludzi na świecie" (zob. Hastings, Encyclopaedia of Religions and Ethics, t. 4, s. 617). Ta sama tradycja głosi, że Azrael "stale coś pisze w wielkiej księdze, a na-stępnie wymazuje to, co napisał; zapisuje na-rodziny człowieka, a w dniu śmierci wymazuje jego imię". Gdy Michał, Gabriel i Israfel nie zdo-łali przynieść siedmiu garści ziemi, potrzeb-nych do stworzenia Adama, udało się to czwar-temu aniołowi wyznaczonemu do tej misji, Azraelowi; w nagrodę za ten wyczyn powie-rzona mu została funkcja oddzielania duszy od ciała w momencie śmierci człowieka (por. Gra-ves, Patai, Mity hebrajskie, s. 65-66); -~ Murdad, który jest aniołem śmierci w mitologii staroper-skiej. Wschodnia legenda głosi, że Azrael czyni to (oddziela duszę od ciała), przytykając do nozdrzy umierającego człowieka jabłko z Drze-wa Życia. W mistyce żydowskiej Azrael jest wcieleniem zła. W Księdze opieki jest jednym z trzech świętych aniołów (dwaj pozostali to Gabriel i Michał) przywoływanych w starosy-ryjskich zaklęciach magicznych. W wierszu Longfellowa The Spanish Jew's Tale Azrael jest aniołem śmierci; w popularnym wydaniu The Complete Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow znajduje się ilustracja przedstawiają-ca Azraela i króla Salomona, zabawiających "ra-dżę Hindostanu".


Źródło: Gustaw Dawidson: "Słownik aniołów, w tym aniołów upadłych".
Przekierowanie