Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Astrologia hebrajska - znak Koziorożca
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Astrologia hebrajska


Ajin i znak Koziorożca


[attachment=1050]

Analogie między literą-liczbą ajin a dziesiątym znakiem zodiaku. Koziorożcem, dotyczą związków łączących autentyzm z prawda.


Zanim przystąpimy do analizy szesnastej litery-liczby ko du kabalistycznego i jej podobieństw ze znakiem Koziorożca, cofnijmy się do pradawnych symboli, spójrzmy na planety i zna ki zodiaku pod odmiennym kątem, dalekim od schematów i utartych pojęć, które współcześnie tak często szerzą się na temat astrologii. Astrologia hebrajska tym się różni od innych, że dopuszcza swobodę interpretacji i analizy symboli, nawet tych najbardziej podstawowych, na bazie których nasi przodkowie rozwinęli ową dziedzinę dywinacji. Symbole te są wyrafinowanym i syntetycznym zobrazowaniem sil, które nas nieustannie otaczają i przenikają, są tym, czym my jesteśmy. Zodiak, będący doskonałym okręgiem, idealną figurą w przestrzeni i czasie, która mieści w sobie wszystkie znaki - jest cudownym symbolem unifikującym. Łączy w sobie przeciwieństwa i kontrasty, godzi sprzeczności z pozoru nie do pogodzenia. Mamy więc wszelkie powody, by sądzić, że historyczne źródła późniejszego języka - gdyż nie powinniśmy zapominać o tym, że kod liter-liczb kabały jest zarazem alfabetem, na bazie którego powstały słowa, nazwy i liczby - znacznie wyprzedziły powstanie pisma: ..Kabała jest wiedzą starożytną, starszą niż objawienie synajskie (autor ma tu na myśli widzenie Mojżesza na górze Synaj (Księga Wyjścia 3). Korzenie jej sięgają do czasów prehistorycznych. Mojżesz jedynie wprowadził ją do historii Izraela". (Alexandre Sa-fran. La Cabale. editions Payot. I960). Pojawia się jednak pytanie o źródła przekazu Mojżesza: skąd czerpał swoją naukę? Nie wiadomo. Dysponujemy jednak czymś, co można by nazwać wiedzą „kabalistyczną". Litery-liczby, składające się na imię Mo-sze, oraz nazwy wytyczające jego ścieżkę inicjacyjną, interpretowane w świetle kodu kabały, rzucają światło na naturę misji Mojżesza-Mosze, której możemy doświadczyć, czy wręcz ją urzeczywistnić.

CZYM JEST AJIN?


Kabała oferuje nam unikalny kod interpretacji, uwzględniający doświadczenia osobiste, indywidualne. Właśnie w tym sensie jest wiedzą inicjacyjną. Nie chodzi tu o percepcję intelektualną, czyli garść symbolicznych informacji, mniej lub bardziej pochlebnych na nasz temat, jakich spodziewamy się współcześnie po astrologii, traktowanej często zresztą z przymrużeniem oka. lecz o utożsamienie się z własnym znakiem zodiaku - doświadczenie bogate i unikalne. Weźmy jako przykład ajin, szesnastą literę-liczbę alfabetu magicznego i jej symboliczne znaczenie: ajin to po hebrajsku ..oko".
Spójrzmy na oko pod kątem fizjologicznym. Znamy jego budowę i działanie. Jednak zdolność soczewki ocznej do załamywania i odbijania światła jest czymś wyjątkowym. Jej właśnie zawdzięczamy nasze unikalne widzenie świata. Niewiele trzeba, aby nasza optyka była z gruntu odmienna, o czym świadczy chociażby przykład daltonistów czy zwierząt, które według naukowców widzą inaczej niż my; nikt, co prawda, nie oglądał świata okiem muchy, sokoła, słonia, czy ryby z wyjątkiem może szamanów, którzy wcielili się w istoty zwierzęce. Tak czy owak, postrzeganie otaczającego nas świata leży u podstaw jego rozumienia i interpretacji. To, co widzimy, niekoniecznie jest tym, co jest, niekoniecznie autentycznie istnieje, a więc jest prawdziwe. Równie dobrze możemy mieć do czynienia z iluzją, którą bierzemy za rzeczywistość.

AJIN
I ZNAK KOZIOROŻCA


Owa dialektyczna sprzeczność pomiędzy autentyzmem a prawdą stanowi centralny problem znaku Koziorożca. Przedstawiciele tego znaku przeżywają niepokoje wokół kwestii wiarygodności.
Mają skłonność do analizowania i badania wszystkiego pod kątem naukowym i prawdziwości, logicznie i racjonalnie czerpią wiedzę z faktów i okoliczności, przewidują, organizują, kierują i nigdy nie dają się zaskoczyć. Jak wiadomo, ludzie urodzeni w znaku Koziorożca nie znoszą nieprzewidywalności i improwizacji. Wiarygodność i autentyczność spędzają im sen z powiek. Nie wystarczy im to, co widzą, chcą rozumieć tego sens, wpływ i działanie. Jednocześnie ich władca, Saturn, kształtowany literą-liczbą beth, nakazuje im zajmować się wszystkim, czego się tkną, ze skrajną dojrzałością i uwagą. Dlatego zestawienie ideogramów ajin i beth można rozumieć jako widzenie wykraczające poza materię i rzeczywistość świata widzialnego, który uchodzi za autentyczny, w stronę prawdziwej optyki; owa charakterystyczna dla Saturna i Koziorożca jasność widzenia graniczy niekiedy z jasnowidzeniem.
Przekierowanie