Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Astrologia hebrajska - znak Skorpiona
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Astrologia hebrajska


Nun i znak Skorpiona


[attachment=1048]

Poświęcenie najlepszego, aby osiągnąć owoc jeszcze doskonalszy, niż ten. który został poświęcony - oto analogia między nun a znakiem Skorpiona.


Niektóre litery wykazuj ą związek ze znakami zodiaku, inne są natomiast kojarzone z planetami. Informacje na temat astrologii hebrajskiej, w żaden sposób temu nie przeczą. Nie stoją też w sprzeczności z faktem, iż kolejność powiązań między literami-liczbami nie układa się w porządek chronologiczny, ani z danymi dotyczącymi podobieństw 22 Wielkich Arkanów z atrybutami znaków zodiaku. Przeciwnie, podkreślają liczne koneksje między nimi, wzajemne wpływy, punkty styczne a także twórczy, wzbogacający i stymulujący sens zachodzących między nimi sprzeczności. Mamy tu do czynienia z subtelną różnicą między harmonią płynącą z pokoju a stagnacją będącą pochodną bierności. Pokój często bywa efektem śmiertelnych zmagań, a także czynników i sił, które niekoniecznie ze sobą zgodnie i łagodnie współdziałają. Wymaga nieustającej czujności, wysiłku i ciągłego postępu. Stale trzeba szukać lub tworzyć płaszczyznę porozumienia. W ten sposób mamy szansę odegrania twórczej roli w zabieganiu o pokój, bez żadnych gwarancji i pewności, że uda się go osiągnąć. Kiedy jednak ewidentnie sprzeczne, czy przeciwstawne siły ignorują się nawzajem i odmawiają konfrontacji, nic nie może wydarzyć się ani rozwijać. Tam, gdzie nie podejmuje się ryzyka zderzenia dwóch stanowisk, dochodzi do stagnacji.
Astrologia hebrajska, wyprzedzając jedne i naświetlając inne tendencje, subtelne powiązania faktów i tworząc nowe kombinacje, pomaga głębiej wniknąć w wartość, znaczenie i cechy każdej z planet i znaków zodiaku.

czym jest nun?


Podchodząc do tej specyficznej astrologii - gdyż kabała stale operuje zasadami i elementami astrologii i zodiaku bez uwzględniania wszystkich jej implikacji i zestawu pojęć, w obrębie których się porusza - niewiele ciekawego w niej znajdziemy. Jeśli natomiast dogłębnie za-interesujemy się znaczeniem litery nun, ujrzymy znak Skorpiona - czy nawet Umiarkowanie, czternastą kartę, z którą litera-liczba ta tworzy analogię - w odmiennym świetle. Nun, której liczbą jest 50, a więc kontynuacja 5, he, czynnika życia uniwersalnego stanowi element indywidualnego istnienia. Nun zarówno po hebrajsku, jak i arabsku znaczy ..ryba".
Tak więc biblijny Jonasz, którego imię składa się z jod i nun, co można przełożyć jako dłoń-ryba, czyli - w języku symbolicznym - inteligencja (dłoń) ewoluująca lub pływająca (ryba) w postrzegalnym, choć nie myślącym świecie (morze lub ocean), to - innymi słowy - kontrola psychiki. Co przydarzyło się Jonaszowi? Został połknięty przez wieloryba, który wypluł go po trzech dniach. Jeśli więc spojrzymy na nun jako owoc będący wynikiem zapłodnienia żeńskiego elementu przez element męski, dostrzeżemy męską rybę (to znaczy samego Jonasza obdarzonego dłonią, która nie bierze, lecz daje i przyjmuje), zapładniającego wieloryba, stworzenie płci żeńskiej. Z ziarna tego powstaje nowy owoc, nowy Jonasz, którego wspomniany wieloryb wypluwa po trzech dniach do morza,
Jonasz od tej chwili może wybierać i angażować się w to, co go interesuje, manifestować swoje indywidualne istnienie symbolizowane przez literę nun. Osiągnął równowagę psychiczną.

nun i znak skorpiona


Zasadę identyczną z tą, która leży u podłoża opowieści o Jonaszu, odnajdujemy w dialektyce związanej ze znakiem Skorpiona. Podobnie jak w cyklach przyrody jest w niej element wybierania dorodnego ziarna z plonów jednego roku, po to, by zapewnić sobie najlepsze nasienie w roku następnym.
W efekcie najprawdopodobniej kolejne żniwa wydadzą plon jeszcze doskonalszy od tego, który został poświęcony.
Koncepcja poświęcenia, dobrowolnej eliminacji, to stadium, które-odgrywa w ewolucji człowieka fundamentalną rolę, pozwala mu odnaleźć właściwą równowagę, odrzucić to, co powinno zostać odrzucone i zachować to, co jest niezbędne dla przeżycia i dobrego funkcjonowania. Człowiek może określić swoje istnienie, poświęcając lub eliminując to, czego nie chce i biorąc oraz mając to, czego pragnie. Fizjologicznie stadium to manifestuje się w chwili gdy dzięki sile woli człowiek uczy się panować nad nerkami i pęcherzem. W odniesieniu do nerek dzieje się to przez wywieranie wpływu na nerwy sterujące opanowaniem i siłą wewnętrzną. Na poziomie pęcherza eliminacja sprzyja gruntowaniu równowagi psychicznej i nerwowej.
Innymi słowy, panując nad pęcherzem człowiek kontroluje swoją siłę woli. Warunkiem jednak jest umiejętność odrzucenia czy eliminacji tego, co powinno zostać odrzucone lub wyeliminowane. To jest właśnie związek między nun a znakiem Skorpiona: złożenie ofiary, czyli wyrzeczenie się, oddanie, które niesie regenerację. Ktoś, kto nie panuje nad nerkami i zwieraczem, poddaje się i traci opanowanie, kontrolę nad sobą; zaś nadmierne powstrzymywanie się powoduje zatrucie organizmu toksynami zawartymi w moczu.
Przekierowanie