Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: II Kapłanka
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Osoby, które symbolizuje karta:

Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, doradczyni duchowa, matka, żona, osobowość uległa, ugodowa, osoba, która zgłębia nauki ezoteryczne, nauczycielka, lojalna, oddana przyjaciółka, zakonnica, opiekunka.

Sytuacje, które może przedstawiać karta:

Platoniczna miłość, miłość matczyna, intuicja, mądrość, duchowość, zgłębianie wiedzy. Nauka, wizjonerstwo, spokój wewnętrzny, wrażliwość, łagodność, emocjonalność. Ukryte wpływy, tajemnica, coś co znajduje się pod powierzchnią. Wyciszenie, poddawanie się refleksji. Opieka, troskliwość, dbanie i poświęcanie się dla innych. Pielęgniarka, nauczycielka, uczennica, terapeutka.

Negatywne strony:

Nadmierna uległość, pasywność, dewocja lub rozwiązłość, prostytucja, nieśmiałość, introwertyzm, strach przed rzeczywistością, duchowa pustka, zamykanie się w sobie, schizofrenia, niestabilność emocjonalna, chłód, zbytnie poświęcanie się dla innych, płytkość, zła ocena danej sytuacji, niepewność, brak pracy w przypadku kobiet, niechęć do rozwoju w sferze zawodowej.

[Obrazek: 2.jpg]
Źródło
Arcykapłanka reprezentuje mądrość, wiedzę, intuicje oraz edukację. Jest strażniczką tajemnic. Symbolizuje żeńską świadomość. Wzywa, abyś odnalazł drugie dno w sytuacji, która Cię dotyka. Pozwól kierować sobą intuicji i przyjrzyj się swoim snom. Może również sygnalizować potrzebę samotności i medytacji oraz zgłębiania wiedzy i tajemnic .

Arcykapłanka reprezentuje osoby, które są doradcami, przewodnikami, opiekunami, może symbolizować matkę, żonę , psychologa. Osoby odznaczające się dużą emaptią. Karta ta zachęca aby odkryć ukryte dary i talenty. Oznacza również siłę psychiczną i silny kontakt z intuicją.
kapłanka w pytaniu o uczucia moze rowniez oznaczac kochanke, ta druga kobiete...
tu jest bardzo dobrze opisane
http://magia.onet.pl/1395267,2745,2,poczytaj.html
ale czytajac ta wersje zastanawiam sie czy kaplanka oznacza kobiete oziebla seksualnie?
[attachment=503][attachment=504]
W karcie Kapłanka możesz zauważyć – pozytywy:
- kobietę kierującą się intuicją, uczuciową, wrażliwą, subtelną, delikatną
- osobę, która uczy życia i odsłania pewne tajemnice, doradczynię duchową,
terapeutkę
- absolwentkę uczelni, nauczycielkę
- osobę zajmującą się ezoteryką, medium służące pośredniczeniu pomiędzy
światem żywych i umarłych
- kobietę o naturze kontemplacyjnej, refleksyjnej
- matkę, zwłaszcza jeśli jest osobą opiekuńczą, troskliwą i uczuciową
- wierną, lojalną przyjaciółkę
- dziewczynę samotną z wyboru
- osobę pozostającą pod wpływem Księżyca, a więc posiadającą takie cechy
jak: uczciwość, wrażliwość, delikatność, skłonność do zamykania się w świecie marzeń, intuicja, zdolność kontemplacji
- kobietę niezwykłą, rozumiejącą zasady rządzące światem (żeński
odpowiednik Maga)
- zakonnicę, kobietą oddaną służbie Bogu lub pełnieniu jakiejś misji

W karcie Kapłanka możesz zauważyć – negatywy:
- osobę poświęcającą się dla innych, która być może zrezygnowała ze swych marzeń i ambicji na rzecz rodziny, dzieci (sierot, chorych, bezdomnych)
- kobietę, która umiłowała cierpienie jako drogę duchowego rozwoju
- osobę nieśmiałą, pełną kompleksów lub skrytą, zamkniętą w sobie
- nadwrażliwą fatalistkę, ulegającą złym przeczuciom, mająca fobie
- kobietę ulegającą złym energiom lub problemom
- osobę chłodną, oziębłą, dystansującą się od ludzi
- kobietę rozchwianą, niezrównoważoną psychicznie, chimeryczną, zdziwaczałą
- prostytutkę lub kobietę przekupną (przeciwieństwo bezinteresowności)
- dziewczynę, której wmówiono, że doznaje duchowych wtajemniczeń lub pełni rolę pośredniczki, lecz która – patrząc z innej strony – jest wykorzystywana

Znaczenia ogólne - pozytywy:
- intuicja, twórcze natchnienie, inspiracje pochodzące z medytacji,
idee
- mądrość, filozofia, mistycyzm, religia
- wizjonerstwo, umiejętność odczytywania snów, kart Tarota lub innych
przekazów, wrażliwość, sensytywność, zdolności medialne; umiejętność
odczuwania energii i świadomości istot żywych
- zdolność wczuwania się w doznania innych ludzi
- rozwój wyższych uczuć, takich jak: bezwarunkowa miłość, hojność
- można liczyć na pomoc ze strony mądrej kobiety
- wewnętrzny spokój i harmonia
- rozumienie świata i życia
- tajemnica
- nauka i nauczanie
- okres odsunięcia się od codziennej aktywności i ukierunkowania ku swemu
wnętrzu
- podświadoma część Pytającego w której ukrył on swoją intuicję i mądrość
- inspirująca medytacja, kontemplacja, praktyki duchowe

Znaczenia ogólne - negatywy:
- skłonność do zamykania się w sobie, introwertyzm, lęk przed ludźmi
- ucieczka w świat ułudy i marzeń; dawanie wiary urojeniom; schizofrenia,
wewnętrzne rozdwojenie; przeczulenie, podatność na wpływ złych energii
- postawa nazbyt emocjonalna
- niestabilność emocjonalna, brak wewnętrznej równowagi, znerwicowanie, nadwrażliwość, fobie, histeryzowanie (co potwierdza obecność kart Wisielca i Księżyc)
- emocje i wyobrażenia przysłaniają obiektywne widzenie rzeczy takimi, jakie są
- utrata realizmu, lekceważenie przesłanek rozumowych
- niepotrzebne poświęcenie dla innych
- życie oparte na przekonaniu, iż każdy człowiek ma swoją misję i powinien ją realizować nawet kosztem własnych potrzeb o marzeń
- chłód i dystans w relacjach z ludźmi
- dla mężczyzny: uzależnienie emocjonalne od kobiety albo dominacja cech kobiecych w jego sposobach przejawiania się (niestabilność emocjonalna, przeczulenie, rozdrażnienie)
- niechęć do rozważania głębokich rad, ignorancja; płytkość, próżność, zarozumialstwo
- powierzchowna, niepełna wiedza; Pytający nie chce lub nie potrafi Przyswajać wiedzy
- traktowanie informacji o niepewnym pochodzeniu jako prawdy
- bierność, poddanie się czemuś, niechęć, depresja, rezygnacja
- Pytająca źle oceni sytuację lub posłucha rad osób niekompetentnych; dawanie wiary plotkom; niechęć do przyjęcia prawdy o czymś
- dla kobiety: odgrywanie roli ofiary
- kobieca łatwowierność, naiwność, lekkomyślność
- dręczenie się z urojeniami własnego umysłu i emocjami

Miłość, uczucia - pozytywy:
- głęboki związek duchowy, w którym przyjemności zmysłowe nie są
najważniejsze
- wzniosłe uczucia
- miłość uniwersalna, pełna przebaczenia, zdolna do poświęceń
- kobieta potrafi wczuć się w sytuację partnera i kocha miłością
bezwarunkową; jest oddana, wierna, czuła
- Bratnia Dusza; partnerzy znają się od wieków, ich miłość nie dotyczy tylko
Punktu obecnego życia, lecz rozpościera się ponad czasem i przestrzenią

Miłość, uczucia - negatywy:
- związek, w którym kobieta tłumi lub wyrzeka się swych potrzeb materialnych i cielesnych
- partnerka jest psychicznie zablokowana lub nazbyt emocjonalna; może też odgrywa rolę chłodnej i niedostępnej

Finanse, praca, nauka - pozytywy:
- zarabianie pieniędzy w pracy terapeutki lub doradczyni duchowej; przy
czym karta rzadko ukazuje materialne bogactwo, gdyż dla kobiety-Kapłanki
pieniądze nie są zbyt ważne, to też nie wkłada ona zbyt wiele energii w ich
kreowanie
- jeśli w karcie dostrzegasz samą siebie siedzącą na podwyższeniu:
perspektywa otrzymania nowego stanowiska
- zawód lekarki lub pielęgniarki
- zawód pisarki, poetki
- nauczycielka, pilna uczennica
- studia, szkoła, zgłębianie wiedzy (Kapłanka na karcie trzyma w dłoniach
księgę – symbol wiedzy)

Finanse, praca, nauka - negatywy:
- siedzenie w domu i nie zajmowanie się pomnażaniem pieniędzy
- brak pracy w przypadku kobiety (często przyczyną trudności w znalezieniu pracy bywa stłumiona niechęć do jej wykonywania)
- wyrzekanie się materii i uciech świata doczesnego – praktykowanie ubóstwa jako jednej z praktyk duchowych

Zdrowie - pozytywy:
- obecność lekarki lub naturo terapeutki
- oprócz stosowania się do zaleceń lekarza poprawę mogą przynieść:
energoterapia, leczenie ziołami, wizualizacja, modlitwa, medytacja,
a nade wszystko odpoczynek i zaspokojenie potrzeb swojej Duszy
(może ostatnio pochłonięta pracą i sprawami domu nie miałaś czasu zająć
Się sobą i tym, co naprawdę lubisz)

Zdrowie - negatywy:
- choroby i dolegliwości mające swoje źródło w psychice, zaburzenia umysłowe
- dolegliwości spod znaku Księżyca: zaburzenia w funkcjonowaniu płynów ustrojowych i wypróżnianiu, niewydolność nerek, cukrzyca, choroby kobiece, zaburzenia przemiany materii; Księżyc dotyczy również takich narządów jak: trzustka, piersi, lewe oko
- kobieta zatrzymująca wodę w organizmie lub mającą anemię, problemy hormonalne, bądź dolegliwości narządów płciowych
- czasami granie tylko istoty chorej, nieodpornej, nie dbającej o kondycję

Opis wg. Katarzyny Ostrowskiej "Zrozumieć Tarota i swoje życie".
Pozytywy:
Czas realizacji prognozy Rak (21 Czerwca - 22 Lipca)
Choroby: schorzenia na podłożu psychosomatycznym, psychika, pęcherz, nerki.
Kobiecość i macierzyństwo, intuicja, wnikliwość w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Rozwój uczuć wyższych, zdolność do empatii (wczucie się),
skłonność do nadmiernej tajemniczości, nauka w dowolnym znaczeniu tego
słowa, uczciwość. Kobieta, od której możemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć.
Życie rodzinne, tajemnice, sekrety, nieznane wpływy. Dla mężczyzny często
Karta wskazuje na tajemną miłość, czyli kochankę. To osoba która zna cudze
tajemnice, ktoś, kto nam pokazuje jak żyć.

Negatywy:
Czas realizacji prognozy Rak (21 Czerwca - 22 Lipca)

Choroby: schorzenia na podłożu psychosomatycznym, psychika, pęcherz, nerki.
Bierność, apatia, koncentracja na pracy, zdanie się na opiekę innych, brak zrozumienia dla otoczenia, plotki, próżność, płytkość, zaburzenia psychiczne, fobie, kobieta zła sprzedajna, tzw. czarownica w NEGATYWNYM SENSIE. Osoba w masce, dwulicowa, brak umiejętności przewidywania, zarozumiałość, bardzo powierzchowna wiedza.

Opis wg. Joanny Stawińskiej "Twój Magiczny Niezbędnik".
Pozytywy:
Sekrety, tajemnica, przyszłość dotychczas nie poznana, kobieta która interesuje Kwerenda-jeśli on jest mężczyzną. Sama Kwerenda-jeśli to
Kobieta, cisza, upór, tajemnica, mądrość, nauka.

Negatywy:
Namiętność, gorliwość moralna lub fizyczna, zarozumiałość, powierzchowna wiedza.

Opis wg. E. A. Waite'a "Obrazkowy klucz do Tarota".
Pozytywy:
Ukryte emocje. Brak uczuć. Niechęć do dzielenia się z innymi.
Niecierpliwość. Gadulstwo. Staropanieństwo. Miłość platoniczna. Unikanie
związków emocjonalnych. Mądrość. Sprawiedliwy osąd. Zdrowy rozsądek.
Uczoność. Rozumienie. Oświecenie. Obiektywność. Edukacja. Umiejętność
nauczania innych. Intuicja. Przewidywanie. Percepcja.

Negatywy:
Ignorancja. Krótkowzroczność. Brak zrozumienia. Płytkość. Próżność.

Opis wg. Rafała T. Prinke "TAROT dzieje niezwykłej talii kart".
Jak wygląda kobieta w wieku 21 - 22 lat, którą opisuje Kapłanka? Jaka jest kobieta w seksie, którą określa odwrócona Kapłanka? Wiem, iż jest niewierna. Co odwrócona Kapłanka lubi w seksie i jak bardzo dobra jest w nim?
Przekierowanie