Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Zodiak celtycki w miłosnym życiu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zodiak celtycki


Związki drzew opiekuńczych, czyli cztery pory roku w miłosnym życiu drzew


Gałęzie pewnych drzew splatają się harmonijnie, podczas gdy inne gatunki niechętnie występują na wspólnym terenie lub wręcz odbierają sobie nawzajem życiodajne soki


[attachment=851]
Wiosna


Związki dębu


:blackheart:Dobre z zimowym wiązem i zimowym cedrem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnim cyprysem oraz jesiennym jesionem i orzechem.
:P:Trudne z brzozą i bukiem.

Związki leszczyny


:blackheart:Dobre z kasztanem i wiosennym jesionem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnim cyprysem i jesiennym orzechem.
:P:Trudne z letnią i zimową jabłonią.

Związki jarzębiny


:blackheart:Dobre z wiosennym i jesiennym grabem oraz zimową topolą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią topolą.
:P:Trudne z letnią i zimową jodłą oraz jesienną jarzębiną.

Związki klonu


:blackheart:Dobre z wiosennym i jesiennym figowcem.
:blackheart::blackheart:Doskonale z letnim i zimowym cedrem oraz cisem.
:P:Trudne z letnim i zimowym wiązem.

Związki orzecha


:blackheart:w Dobre z brzozą i letnią sosną.
:blackheart::blackheart:Doskonale z letnią i zimową jabłonią.
:P:Trudne z wiązem oraz letnią i zimową topolą.

Związki topoli


:blackheart:Dobre z letnią wierzbą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią i zimową jodłą oraz zimową wierzbą.
:P:Trudne z cisem oraz letnią i zimową topolą.

Związki kasztana


:blackheart:Dobre z letnią lipą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnim i zimowym wiązem oraz zimową lipą.
:P:Trudne z jesiennym kasztanem.

Związki jesionu


:blackheart:Dobre z dębem i zimowym cyprysem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnim cyprysem, oliwką i jesienną leszczyną.
:P:Trudne z letnią i zimową sosną.

Związki grabu


:blackheart:Dobre z jesiennym grabem i wiosenną leszczyną.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimową topolą i jesienną jarzębiną.
:P:Trudne z letnią topolą i zimową wierzbą.

Związki figowca


:blackheart:Dobre z zimową wierzbą i jesiennym klonem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimową lipą i jesiennym orzechem.
:P:Trudne z jesienną topolą.

[attachment=852]
Lato


Związki brzozy


:blackheart:Dobre z figowcem, letnią jabłonią oraz zimową wierzbą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe ze świerkiem, zimową lipą i jesiennym orzechem.
:P: Trudne z letnim cyprysem i jesienną jarzębiną.

Związki jabłoni


:blackheart:Dobre z wierzbą i jesiennym kasztanem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe ze świerkiem i zimową lipą.
:P:Trudne z jarzębiną i jesiennym figowcem.

Związki jodły


:blackheart: Dobre z jodłą i zimową lipą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimową jabłonią i jesiennym kasztanem.
:P:Trudne z jesiennym klonem.

Związki wiązu


:blackheart:Dobre z letnim cedrem i wiosennym jesionem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z wiosennym kasztanem.
:P:Trudne z jarzębiną i jesiennym figowcem.

Związki cyprysu


:blackheart:Dobre z wiosennym kasztanem i jesiennym figowcem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimowym bukiem i wiosennym jesionem.
:P:Trudne z zimowym orzechem.

Związki topoli


:blackheart:Dobre z kasztanem i wiosennym jesionem.
:blackheart:Doskonałe z wiosennym klonem i jesiennym cedrem.
:P:Trudne z cedrem i letnią jodłą.

Związki cedru


:blackheart:Dobre z wiosennym grabem i jesiennym orzechem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimową lipą i wiosennym klonem.
:P:Trudne z wiosennym kasztanem.

Związki sosny


:blackheart:Dobre z letnią topolą i zimowa wierzba.
:blackheart::blackheart: Doskonałe z zimową lipą i wiosennym grabem.
:P:Trudne z jesienną topolą.

Związki wierzby


:blackheart:Dobre z letnim figowcem i jesiennym kasztanem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimową lipą i jesiennym orzechem.
:P:Trudne z letnim cyprysem i jesiennynym figowcem.

Związki lipy


:blackheart:Dobre z letnią jodłą i jesiennym orzechem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią jabłonią i jesiennym kasztanem.
:P:Trudne z wierzbą i zimową lipą.

[attachment=853]
Jesień


Związki oliwki


:blackheart:Dobre z zimowym cedrem i wiosennym jesionem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią topolą i wiosenną leszczyną.
:P:Trudne z figowcem i zimową sosną.

Związki leszczyny


:blackheart:Dobre z zimowym cedrem i wiosennym jesionem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z dębem i wiosenną leszczyną.
:P:Trudne z zimową sosną i wiosennym kasztanem.

Związki figowca


:blackheart:Dobre z letnim wiązem i wiosenną topolą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z zimowym wiązem i wiosennym klonem.
:P:Trudne z jodłą i letnią lipą.

[attachment=854]
Zima


Związki buka


:blackheart:Dobre z wiosenną i zimową topolą.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z brzozą i wiosennym figowcem.
:P:Trudne z oliwką i jesiennym jesionem.

Związki jabłoni


:blackheart: Dobre z letnim wiązem i jesiennym kasztanem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią jabłonią i wiosenną topolą.
:P:Trudne z zimowym wiązem i jesienną leszczyną.

Związki jodły


:blackheart:Dobre z jodłą i letnią lipą. Cfj) :blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią jodłą i wiosennym orzechem.
:P:Trudne z wiosenną jarzębiną i jesiennym klonem.

Związki wiązu


:blackheart:Dobre z letnią wierzbą i jesiennym kasztanem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z letnią wierzbą i wiosennym kasztanem.
:P:Trudne z jarzębiną i wiosennym figowcem.

Związki cyprysu


:blackheart:Dobre z wiosennym klonem i jesiennym kasztanem.
:blackheart::blackheart: Doskonałe z wiosennym grabem i jesienną leszczyną.
:P:Trudne z wiosennym kasztanem i letnim cyprysem.

Związki topoli


:blackheart:Dobre z letnią topolą i wiosenną leszczyną.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z oliwką, zimowym grabem i jesienną leszczyną.
:P:Trudne z wiosennym orzechem oraz jesienną lipą.

Związki cedru


:blackheart:Dobre z wiosenną jarzębiną i jesiennym figowcem.
:blackheart::blackheart:Doskonale z wiosennym figowcem oraz jesienną lipą.
:P:Trudne z wiosennym klonem i jesiennym kasztanem.

Związki sosny


:blackheart:Dobre z brzoza i wiosennym orzechem.
:blackheart::blackheart:Doskonałe z brzozą i jesiennym orzechem.
:P:Trudne z letnią sosną i wiosennym jesionem.

Związki wierzby


:blackheart:Dobre z letnim wiązem i wiosenną topolą.
:blackheart::blackheart: Doskonale z letnią jabłonią i jesiennym kasztanem.
:P:Trudne z letnią lipą i zimowym jesionem.

Związki lipy


:blackheart:Dobre z letnią jodłą i wiosennym kasztanem.
:blackheart::blackheart: Doskonałe z letnim wiązem, wierzbą oraz jesiennym kasztanem.
:P:Trudne z zimową wierzbą i jesiennym klonem.
Przekierowanie