Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Zodiak inicjacyjny - Jesień życia
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zodiak inicjacyjny


Jesień życia


Przebudzenie świadomości, do jakiego dochodzi w ostatnim, letnim znaku, wymaga „instrumentalizacji" umysłu, która może być osiągnięta przez jego pełną aktywizację. Aby zrozumieć, na czym ten proces polega, musimy wrócić do końcowego etapu wiosny życia.

KRÓTKIE SPOJRZENIE WSTECZ


W zodiaku myślenie przypisywane jest znakowi Bliźniąt, który, jak już wspominaliśmy, wiąże się z „pojmowaniem" świata zewnętrznego i ludzi. Wiadomo wszystkim, że wrodzoną cechą umysłu jest potrzeba zabawy. Wygląda więc na to, iż umysł ludzki rozwija się dzięki bacznej i wnikliwej obserwacji i uczestnictwu w grze życia. Często przypisuje się zodiakalnym Bliźniętom zmienność kameleonów. Potrafią bowiem przystosowywać się do okoliczności, wtopić w każde otoczenie, naśladować innych i identyfikować z nimi. Reasumując, ich żywa ciekawość popycha ich do nieustannych eksperymentów, niekiedy nieprzemyślanych, wolnych od wszelkich uprzedzeń, czy wstępnych założeń, które pozwalają im postrzegać rzeczywistość w nowej perspektywie, zobaczyć własne życie w różnorodnych optykach.
Trywializując należy przyjąć, że Bliźnięta, nie mając własnej osobowości czy raczej świadomości własnej osobowości, skłonne są „podkradać" ją innym, aby przeżywać, doświadczać i odczuwać, jak oni, to, czego same nie potrafią przeżywać, doświadczać, odczuwać. Dlatego właśnie Merkury, czyli grecki Hermes, uchodził za boga handlarzy, złodziei i podróżnych.
Wymiana - handel pierwotnie polegał przecież na wymianie - rabunek, czy przenosiny z miejsca na miejsce wymagają dużej mobilności. Dlatego na etapie Panny znajdujemy się już w świecie umysłu. Tym razem jest on wykorzystywany instrumentalnie. Nie ulega wątpliwości, że wynalezienie narzędzi przez człowieka umożliwiło szybki postęp, który doprowadził nas tam, gdzie jesteśmy w chwili obecnej. Zadajmy sobie jednak następujące pytanie: czy wynalezienie narzędzi nie zatrzymało człowieka w rozwoju, wpychając go w pułapkę ograniczeń, jakie niesie z sobą poznawanie materii i świata realnego? Tę właśnie kwestię w zodiaku podnosi znak Panny, który, jak wiadomo, jest znakiem rozterek, a także ograniczeń, jakie narzucamy sobie, by żyć i funkcjonować bezpiecznie. Wygląda to tak, jakby ludzkie istoty rozpaczliwie pragnęły pozostać w lecie swojego życia, obarczając się coraz większym bagażem obowiązków, pracy, służby, zobowiązań, odpowiedzialności i powinności, charakterystycznych dla tego znaku...

BEZTROSKA I LEKKOŚĆ ISTNIENIA


Z nadejściem jesieni, pory roku, w której przyroda ubożeje, wkraczamy w świat spokoju i ciszy. Inspiracją znaku Wagi są, nie bez powodu, równowaga i harmonia, kiedy to człowiek, włożywszy w stadium poprzednim wiele wysiłku w uporządkowanie otaczającego go świata, udaje się teraz na zasłużony spoczynek, aby napawać się pięknem rzeczywistości, urokami i lekkością istnienia. We współczesnym świecie sprawy te nie przykuwają przesadnie naszej uwagi, zbyt jesteśmy zagonieni i ogłuszeni tym, co się wokół nas dzieje. Znak ten przynosi nową zdolność umysłu, zdolność do kontemplacji. Nie chodzi tu o pasywne przyswajanie wrażeń, lecz umiejętność życia w harmonii, symbiozie ze wszystkim, co nas otacza, odnalezienie złotego środka między naszym życiem wewnętrznym a światem zewnętrznym, co było nieosiągalne na wcześniejszych etapach.

PONOWNE NARODZINYPrzeznaczeniem istoty ludzkiej nie jest jednak życie wieczne. Warto zauważyć, że w zodiaku znak, symbolicznie, rzecz jasna, odpowiadający śmierci, znajduje się jako ósmy w kolejności, w środku jesieni życia, a nie, jak by można przypuszczać, na końcu zimy. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że nasi przodkowie, którzy stworzyli zodiak w znanej nam postaci, uważali śmierć nie za koniec wszystkiego, lecz etap przejściowy. Jest to fascynujący temat, któremu jednak tylko nieliczni gotowi są przyjrzeć się uważnie. Instynkt przetrwania i przywiązanie do dóbr tego świata zaliczane są do najsilniejszych instynktów. Z chwilą jednak gdy człowiek zaczyna kontemplować ten świat, zauważa, że ów stan łaski nie może być celem ostatecznym, że życie jest ulotne, ale też nie powinien wyrzekać się całkowicie świata, lecz odrzucić ten, z którym zwykł się utożsamiać, aby tym razem, o własnych siłach, przeżyć kolejne narodziny.

PRZYGODA DUCHOWA


Tak więc adept zodiakalnej ścieżki inicjacyjnej, który na koniec wiosny życia doświadczył umysłu, a pod koniec lata - intelektu, odkrywa nową postać pojmowania świata, wyższą i rozleglejszą - wiedzę duchową.
Na tym etapie odrzuca wszelkie ograniczenia do tego stopnia, że zatraca poczucie granic, rzucając się w przygody i poszukiwania. Pokonawszy próg drugich narodzin, odkrywa w sobie nowe cechy, możliwości, perspektywy. Po zdobyciu umiejętności zabawy (Bliźnięta) i wykorzystując w pełni zasoby swego intelektu (Panna), może w pełni oddawać się potędze myśli, która jest nośnikiem ducha. Przed nim otwiera się nowa droga, która, zgodnie z naturą, prowadzi do zimy życia...
Przekierowanie