Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Archanioł Zadkiel
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Yin

Archanioł Zadkiel

Przemiana.

Jestem odwiecznie patrzącym okiem fioletowego promienia.
Nic nie jest w stanie ukryć się przed mym wzrokiem,
nic nie może przesłonić mi widoku;
nic nie może zmącić jego wyrazistości,
nic nie może mnie zmylić.
Jestem archaniołem siódmego promienia,
który wznosi cię na skrzydłach
fioletowego światła.
Zostajesz obdarzony boskim wzrokiem.
Odwracam twoją głowę w tę stronę,
w której twoje oczy ujrzą prawdę.
Boska Esencja istnieje.
Dostrzeż ją.
Przebacz dawne urazy i podążaj ku wieczności w to, co Nowe.


Imię Zadkiel (również: Tsadkiel) pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: prawy, szlachetny, sprawiedliwy nauczyciel w imię Boga. Zadkiel jest strażnikiem boskiego porządku. Do jego anielskich kompetencji należy obdarzanie ponadczasową wiedzą poszukujących prawdy - w zależności od ich zdolności duchowych i w zgodzie z regułami czasu. Posiadłszy tę wiedzę, mogą oni zmieniać się w boskim świetle. Zadkiel bywa również nazywany Najstarszym Wiary. Wspierał Dawida w walce z Goliatem, pomógł w przyniesieniu do Jeruzalem Arki Przymierza* - ma swój udział w jeszcze wielu innych cudach, czyli zdarzeniach z pozoru niemożliwych.

Zadkiel jest strażnikiem wielkiego kultu wtajemniczenia wielu mistycznych zakonów. Zna ponadczasowe boskie prawa i zasady -ich rozwijanie wymaga określonej formy, określonego rytmu i określonego porządku odprawiania rytuałów. Jest archaniołem nadzorującym sumienne i właściwe odprawianie ceremonii ku chwale

Boga.

W dzisiejszych czasach jego działalność ogniskuje się na przesyłaniu w świat boskiej prawdy i na rozwoju ludzkiej duszy.
Zadkiel uczy alchemii, przemiany poprzez fioletowe światło, ponadczasowych praw Bożych. Jest strażnikiem ognia wewnętrznej metamorfozy, umiłowania wolności i przebaczenia. Gdy jest przyzywany, przyczynia się do oczyszczenia i przemiany każdej żywej istoty. Od około sześćdziesięciu lat pradawna, niegdyś tajemna, jednak ponadczasowa wiedza przeżywa swój renesans - odkrywana jest na nowo i znów promieniuje w świat. Wielu ludzi poznało już jej tajniki i z nią pracuje. Rozpoczętej właśnie epoce Wodnika przyświeca siódmy, fioletowy promień przemiany, przebaczenia i wolności. Dlatego też praca z fioletowym płomieniem jest jednym z najważniej­szych zadań tej epoki.

Jeśli Zadkiel skieruje na ciebie swoje wszechwidzące oko, wówczas wezwie cię do tego, abyś spojrzał na swoje życie z wyższego punktu widzenia (z szerszej perspektywy). Jeśli go poprosisz, aby zadziałał w twoim życiu, wówczas nauczy cię nowego sposobu widzenia. Jeśli zaczniesz stosować go w praktyce, otworzą się przed tobą nowe, nieznane dotychczas możliwości. Skupiając się na duchowym wymiarze swojego życia, poczujesz się tak, jakby dodano ci skrzydeł. Wielu ludzi zaczęło patrzeć z tej nowej perspektywy na zdarzenia swojego codziennego życia i twierdzą, że stało się ono przez to bogatsze, lżejsze, łatwiejsze, wypełnione światłem, a oni odczuwają w nim więcej wolności i dostrzegają jego głęboki sens.

Prawdziwie życie duchowe oznacza wolność, szczęście i niezależność oraz absolutną ufność we własną świetlistą siłę serca i intuicji. Nie musisz przyłączać się do niczego i nikogo, chyba że takie jest twoje życzenie i wola i przez to czujesz się wzbogacony. Możesz urzeczywistniać w swoim życiu przesłania, które są dla ciebie ważne i mają dla ciebie duże znaczenie, które służą tobie i twojemu obecnemu rozwojowi. Prawdziwa siła twojego „ja" jest nieprzekupna.


Przesłanie Zadkiela brzmi:


ZACZNIJ DOSKONALIĆ CZUJNIKI, KTÓRYMI ZOSTAŁEŚ OBDARZONY PRZEZ BOGA, A BĘDĄ CIĘ ONE PROWADZIŁY DROGĄ ŚWIATŁA. BĄDŹ WOLNY, BĄDŹ WSPANIAŁY.

Źródło: metatron.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=41
Znalazłam jeszcze to: ;)

Zadkiel (Cadkiel, Zidekiel, Zadakiel, Zedekiel "sprawiedliwość Boga") w tradycji ra binackiej, anioł dobroczynności, miłosierdzia, pamięci oraz wódz chóru panowań (utożsamia nego z chórem chaszmalim). W Masechet Acilut, gdzie mowa o dziesięciu chórach hierarchii niebiańskiej, Zadkiel jest wraz z Gabrielem wodzem chóru szinanim. Anioł ten jest również jednym z dziewięciu władców nieba oraz jednym z siedmiu archaniołów, którzy stale prze bywają w obecności Boga. W Zoharze Zadkiel jest jednym z dwóch pomocników Michała (drugim jest Zofiel), kiedy ten pełni podczas bitwy funkcję "chorążego" pierwszej chorągwi. [Według innej lekcji pomocnikami Michała są Jofiel i Cidkiel (zob. Opowieści Zoharu, s. 156) przyp. tłum.] W księdze zaklęć Hóllenzwang des Dr. Faustus, Zadkiel (zwany "aniołem tronowym świętego Jehowy") jest zwierzchnikiem Mefistofelesa (zob. Christian, The History and Practice of Magic, t. 2). Według Trachtenberga (Jewish Magic and Superstition) Zadkiel to jedna z form imienia Sachiel. Camfield (A Theological Discourse of Angels) nazywa Zadkiela "zodia kalnym władcą planety Jowisz" (według róż nych źródeł funkcję tę pełni Zachariel, Abadiel, Zobiachel, Barchiel i inni). Zadkielowi (podobnie jak Michałowi, Tadhielowi i innym) przy pisuje się zasługę powstrzymania ręki Abraha ma, kiedy patriarcha przygotowywał się, aby złożyć Bogu w ofierze życie Izaaka (zob. de Bles, How to Distinguish the Saints in Art, s. 52).

Źródło: anioly.4ju.biz/aniol/zadkiel.php
Ma może ktoś jeszcze jakieś informacje na jego temat?? Byłabym wdzięczna. Z góry bardzo dziękuję. Pzdr
Przesłanie Archanioła Zadkiela: Jasnosłyszenie: "Zwróć uwagę na pełne miłości przewodnictwo rozbrzmiewające w Twoim umyśle lub pochodzące od innych ludzi.

Bardzo wyraźnie słyszysz prawdziwe Boskie przewodnictwo. Przychodzi do Ciebie w formie powtarzających się przekazów, które ponaglają Cię do poprawy sytuacji Twojej lub innych ludzi. Zwróć szczególną uwagę na wszystko co słyszysz w swoim umyśle oraz fizycznie - uszami. Boskie wskazówki są rzeczowe, pełne miłości i stale powracają"

źródło: dr Doreen Virtue
Archanioł Zadkiel

"Jest "pocieszycielem Boga", "łaską Boga". Ucieleśnia boską dobroć i miłosierdzie. Przemienia zło w dobro. Jest schronieniem i domem w czasach prześladowań i męki w imię Boga."


źródło: Wielka księga aniołów, Jeanne Ruland
ANIOŁ RADOŚCI


[attachment=1543]

Archanioł Zadkiel - "Sprawiedliwość Boża"
Kolor: fioletowy (purpurowofioletowe)
Anielski dyżur : sobota
Rejon eterycznej siedziby : wyspa Kuba

Prośby :
O Duchowe dary : o zbawienie duszy, o szczęście, radość, o łaskę wybaczania, sprawiedliwość, miłosierdzie, o zbawienie od chorobliwych wspomnień i negatywnych cech.
O praktyczną pomoc: o cierpliwość, dyplomacje, o oświecenie dla naukowców, inżynierów, architektów, aktorów i wykonawców. O służbę dla pokoju, o otwarcie i wspomaganie międzynarodowej i etnicznej zgody, o oświecenie dla konstruktywnych różnic w stosunkach, twórczych ustaw, praw, polityki finansowej i ekonomicznej, handlowych i pokojowych stosunków i umów.
Oswobodzenie się od negatywnych wspomnień jest jedna z największych trudności, które musimy pokonać. Wywierają one duży wpływ na nasze odnoszenie się do innych ludzi oraz na myśli o samym sobie. Nie powinny one żyć w świadomym umyśle, żeby przeszkadzać naszemu rozwojowi. Te wspomnienia mogą nie wychodzić na zewnątrz, mimo to wpływają na nasze odnoszenie się do otoczenia, na podejście do rozwiązywania problemów i realizacji celów. Archanioł Zadkiel i Anioły Radości mogą pomóc nam poradzić sobie z tymi wspomnieniami. W przekazach Archanioł Zadkiel ukazywany jest jako Anioł życzliwości, miłosierdzia i pamięci. On i Jego Aniołowie mogą nauczyć nas jak wykorzystać fioletowy płomień Boga, wibrujący na najwyższej częstotliwości tak, żeby pootwierać wspomnienia, które nie pozwalają nam ujawnić naszego potencjału. Fioletowy ogień przynosi oswobodzenie duszy, radość i doskonałość, wybawiając nas od własnego ograniczonego zachowania. Jest on zdolny pomóc nam w pokonaniu karmy i usunięcia przyzwyczajeń, które są przyczyną naszego bólu, cierpienia, nieszczęśliwych zdarzeń i wszystkiego, co zatrzymuje nas w zwróceniu się o pomoc do Aniołów. W przeszłości błędnie wykorzystywaliśmy energie Boga wiążąc ją w negatywnych myślach i zmysłach - ciągnie ona nas w dół i utrzymuje bez jedności z Bogiem. Poprzez wzywanie fioletowego płomienia możemy przywrócić tą energię w pozytywną dokonując jej transformacji. Archanioł Zadkiel podał - "Cała ta zamknięta jak w areszcie energia powinna być uwolniona mocą fioletowego płomienia". Każdorazowo czytając wezwania fioletowego płomienia transformujemy negatywną energię oswabadzając się, by móc uzyskać dużo darów i błogosławieństw od Aniołów. Fioletowy płomień pomaga także w oczyszczeniu fizycznego ciała z osadów narkotyków, trucizn i wszelkich chemikaliów i brudów, które naruszają funkcjonowanie naszego organizmu.

Dekret :
"JAM JEST żywym płomieniem Kosmicznej Wolności"
Przekierowanie